หน้าที่ปุ่มคะแนน/บันทึกเสียง

คุณสามารถกำหนดการให้คะแนน/การป้องกัน/การลบภาพ หรือการบันทึก/การเล่นเสียงบันทึกให้กับปุ่ม คะแนน

 1. เลือก [การเล่นภาพ: หน้าที่ปุ่ม คะแนน/ บันทึกแบบเสียง]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เมนูส่วนตัว/เสียงบันทึก: คะแนน (กดแช่: บันทึกแบบเสียง (บันทึกเสียง))

   กำหนดการให้คะแนนให้กับปุ่ม คะแนน (การตั้งค่าเริ่มต้น)

   คุณสามารถกดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ) เพื่อเลือกคะแนนที่จะใช้

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถให้คะแนนภาพหรือยกเลิกการให้คะแนนได้โดยกดปุ่ม คะแนน คุณยังสามารถกดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มบันทึกเสียง

  • เสียงบันทึก: บันทึกเสียง (ปิด คะแนน)

   กำหนดการบันทึกเสียงให้กับปุ่ม คะแนน

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถเริ่มบันทึกเสียงได้โดยกดปุ่ม คะแนน

  • การเล่นภาพ/เสียงบันทึก: ฟังเสียง (กดแช่:บันทึกเสียง)

   กำหนดการเล่นเสียงให้กับปุ่ม คะแนน

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถเล่นเสียงได้โดยกดปุ่ม คะแนน คุณยังสามารถกดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มบันทึกเสียง

  • ป้องกันภาพ/เสียงบันทึก: ป้องกันภาพ (กดแช่:บันทึกเสียง)

   กำหนดการป้องกันให้กับปุ่ม คะแนน

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถป้องกันภาพหรือยกเลิกการป้องกันได้โดยกดปุ่ม คะแนน คุณยังสามารถกดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มบันทึกเสียง

  • ลบ: ลบภาพ

   กำหนดการลบให้กับปุ่ม คะแนน

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถลบภาพได้โดยกดปุ่ม คะแนน