การแสดงภาพขยาย

คุณสามารถขยายการแสดงภาพที่คุณถ่ายได้

 1. ขยายภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ตามเข็มนาฬิกา
  • หน้าจอดูภาพแบบขยายจะปรากฏขึ้น ตำแหน่งของพื้นที่ที่ขยาย (1) จะแสดงที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ พร้อมกับ [ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2ขยายหรือย่อ]
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มขนาดการขยาย
  • หากต้องการลดขนาดการขยาย ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกา สำหรับการแสดงภาพแบบดัชนี () ให้หมุนปุ่มต่อไปเรื่อยๆ
 2. เลื่อนไปรอบๆ ภาพ

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนดูส่วนต่างๆ ของภาพที่ถูกขยาย
  • กดปุ่ม ขยายหรือย่อ หรือ เมนู เพื่อออกจากมุมมองแบบขยาย

หมายเหตุ

 • หากต้องการเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ในขณะที่ยังคงดูภาพแบบขยาย ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1
 • การขยายนั้นไม่สามารถใช้ได้กับภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าอัตรากำลังขยายเริ่มต้นและตำแหน่งเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าอัตรากำลังขยายเริ่มต้นและตำแหน่งที่ขยายได้โดยการเลือก [การเล่นภาพ: ขยายภาพ (ประมาณ)]

 • 2x, 4x, 8x, 10x (ขยายจากกึ่งกลางภาพ)

  การแสดงภาพแบบขยายจะเริ่มต้นที่กึ่งกลางของภาพตามอัตรากำลังขยายที่เลือก

 • ขนาดจริง (จากจุดที่เลือก)

  พิกเซลของภาพที่บันทึกจะแสดงที่ประมาณ 100% การแสดงภาพแบบขยายจะเริ่มที่จุด AF ที่จับโฟกัสได้ หากถ่ายภาพด้วยการโฟกัสด้วยตนเอง การแสดงภาพแบบขยายจะเริ่มที่กึ่งกลางของภาพถ่าย

 • เท่ากับขยายล่าสุด (จากกึ่งกลาง)

  กำลังขยายจะเท่ากับครั้งล่าสุดที่คุณออกจากการแสดงภาพขยายด้วยปุ่ม การเล่นภาพ หรือ ขยายหรือย่อ การแสดงภาพแบบขยายจะเริ่มที่กึ่งกลางของภาพ