การส่งภาพไปยังบริการบนเว็บ

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการส่งภาพไปยัง image.canon

การบันทึก image.canon และตั้งค่าการส่งภาพอัตโนมัติ

คุณสามารถบันทึก image.canon บนกล้องและเตรียมพร้อมที่จะส่งภาพของคุณโดยอัตโนมัติ

 • จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่มีเบราว์เซอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • คุณจะต้องป้อนอีเมลที่ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ
 • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ image.canon และรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคที่มีให้บริการ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ image.canon (https://image.canon/)
 • อาจมีค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ ISP และ Access Point แยกต่างหาก

ขั้นตอนบนกล้อง (1)

 1. กำหนดการตั้งค่า Wi-Fi เป็น [ใช้งาน]

 2. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 3. เลือก [บริการบนเว็บ อัปโหลดไปยังบริการบนเวป]

 4. เลือก [ฉันตกลง]

 5. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 6. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  • ป้อนอีเมลของคุณ จากนั้นเลือก [ตกลง]
 7. ป้อนหมายเลข 4 หลัก

  • ป้อนหมายเลข 4 หลักตามที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก [ตกลง]
 8. เลือก [ตกลง]

  • ไอคอน [บริการบนเว็บ] จะเปลี่ยนเป็น [อัพเดทบริการบนเว็บ]

ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

 1. ตั้งค่าเว็บลิงก์กล้อง

  • เข้าสู่หน้าข้อความการแจ้งเตือน
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน เพื่อตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าเว็บลิงก์กล้องให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนบนกล้อง (2)

 1. เลือก [ตกลง]

  • ไอคอน [อัพเดทบริการบนเว็บ] จะเปลี่ยนเป็น [ส่งอัตโนมัติ]
 2. เลือก [อัปโหลดไปยังบริการบนเวป]

 3. เลือก [ส่งภาพอัตโนมัติ]

  • เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] แล้ว ภาพจะถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดกล้อง
 4. เลือก [ชนิดภาพที่ส่ง]

  • ตั้งค่าเป็น [ภาพนิ่งเท่านั้น] หรือ [นิ่ง+เคลื่อนไหว]
 5. เปิดกล้องใหม่อีกครั้ง

  • ภาพจะถูกส่งโดยอัตโนมัติในขณะนี้
 • หากต้องการสลับเครือข่าย ให้เลือก [เปลี่ยนเน็ตเวิร์ค] และทำตามขั้นตอนที่ 5–8
 • หากต้องการลบการเชื่อมต่อ ให้เลือก [ลบการตั้งค่าเว็บลิงก์ของกล้อง] จากนั้น [ตกลง]

หมายเหตุ

 • ไฟล์ภาพทั้งหมดในการ์ดจะถูกส่งเมื่อตั้งค่า [ส่งภาพอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน]
 • เมื่อตั้งค่า [ส่งภาพอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน] การส่งภาพอัตโนมัติจะเริ่มต้นหลังจากที่กล้องเริ่มทำงาน (หรือกลับมาจากโหมดปิดสวิตช์อัตโนมัติ)
 • ภาพใดๆ ที่ถ่ายในระหว่างการส่งภาพอัตโนมัติจะถูกส่งไปด้วย

ข้อควรระวัง

 • การส่งภาพอัตโนมัติจะไม่เริ่มต้นในระหว่างการถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา
 • การถ่ายโอนจะหยุดลงในกรณีต่อไปนี้

  • มีการตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] เป็น [เปิด]
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้น
  • การเชื่อมต่อ USB เริ่มต้นขึ้น
  • แบตเตอรี่มีประจุเหลือน้อย
  • มีการปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง