การโฟกัสอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกลักษณะการโฟกัสอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาวะการถ่ายภาพหรือวัตถุ

 1. ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ AF

 2. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: การโฟกัสอัตโนมัติ]

 3. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

 • หากไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เมื่อใช้ AF ครั้งเดียว จะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้จะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ให้จัดองค์ประกอบภาพใหม่และลองโฟกัสอีกครั้ง หรือดูที่ สภาวะการถ่ายภาพซึ่งอาจทำให้ยากต่อการโฟกัส
 • เมื่อใช้ Servo AF กล้องจะถ่ายภาพแม้ว่าวัตถุไม่อยู่ในโฟกัส

AF ครั้งเดียวสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง

การโฟกัสอัตโนมัติแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะทำการโฟกัสเพียงครั้งเดียว

 • เมื่อจับโฟกัสได้แล้ว จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีเสียงเตือนดังขึ้น
 • โฟกัสจะยังคงถูกล็อคไว้ในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ช่วยให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพใหม่ก่อนการถ่ายภาพ
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่อง โปรดดู การเลือกโหมดขับเคลื่อน

หมายเหตุ

 • หากตั้งค่า [ตั้งค่า: เสียงเตือน] เป็น [ไม่ใช้งาน] เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเมื่อจับโฟกัสได้
 • โปรดดู MF อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลนส์ เมื่อใช้เลนส์ที่รองรับการโฟกัสด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์

Servo AF สำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

การโฟกัสอัตโนมัติแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ กล้องจะจับโฟกัสไปที่วัตถุอย่างต่อเนื่อง

 • หากโฟกัสได้แล้ว จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นแม้ในขณะที่จับโฟกัสได้แล้ว
 • กล้องจะกำหนดค่าการเปิดรับแสงในช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่อง โปรดดู การเลือกโหมดขับเคลื่อน
 • ในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ] ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะเปลี่ยนเป็น Servo AF โดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของวัตถุ

ข้อควรระวัง

 • กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสได้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้และระยะระหว่างวัตถุและความเร็วของวัตถุ
 • การซูมในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจทำให้เสียการโฟกัส ควรซูมก่อน จากนั้นจัดองค์ประกอบใหม่แล้วถ่ายภาพ