การตั้งค่าอุปกรณ์ GPS

คุณสามารถแท็กพิกัดภาพด้วยตัวรับสัญญาณ GPS รุ่น GP-E2 (แยกจำหน่าย) หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ Bluetooth

GP-E2

 1. ติดตั้ง GP-E2 เข้ากับกล้อง

  • ติดตั้ง GP-E2 เข้ากับช่องเสียบแฟลชภายนอกของกล้องและเปิดใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน GP-E2
 2. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่าอุปกรณ์ GPS]

 3. ใน [เลือกอุปกรณ์ GPS] เลือก [ตัวรับ GPS]

 4. ถ่ายภาพ

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [ตั้งค่า] โปรดดูคู่มือการใช้งาน GP-E2

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อใช้งาน GP-E2

 • ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบประเทศและภูมิภาคที่อนุญาตให้ใช้ GPS ได้ และปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น
 • อัพเดทเฟิร์มแวร์ GP-E2 เป็นเวอร์ชั่น 2.0.0 หรือใหม่กว่า

  การอัพเดทเฟิร์มแวร์ต้องใช้สายเชื่อมต่อ สำหรับคำแนะนำในการอัพเดท โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน

 • GP-E2 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องด้วยสายเคเบิล
 • กล้องจะไม่บันทึกทิศทางการถ่ายภาพ

สมาร์ทโฟน

ทำการตั้งค่าเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากติดตั้งแอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้ () บนสมาร์ทโฟน

 1. บนสมาร์ทโฟน เปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง

 2. สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth

  • เริ่ม Camera Connect และจับคู่กล้องและสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth
 3. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่าอุปกรณ์ GPS]

 4. ใน [เลือกอุปกรณ์ GPS] เลือก [สมาร์ทโฟน]

 5. ถ่ายภาพ

  • ภาพถ่ายถูกแท็กพิกัดด้วยข้อมูลจากสมาร์ทโฟน

การแสดงการเชื่อมต่อ GPS

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับข้อมูลตำแหน่งของสมาร์ทโฟนที่ไอคอนการเชื่อมต่อ GPS บนหน้าจอสำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ( และ ตามลำดับ)

 • เทา: บริการตำแหน่งที่ตั้งปิดอยู่
 • กะพริบ: ข้อมูลตำแหน่งไม่ถูกผนวก
 • เปิด: ข้อมูลตำแหน่งถูกผนวก

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแสดงสถานะการเชื่อมต่อ GPS เมื่อใช้งาน GP-E2 โปรดดูคู่มือการใช้งาน GP-E2

ภาพที่มีแท็กพิกัดภาพขณะถ่ายภาพ

ภาพถ่ายที่คุณถ่ายขณะที่ไอคอน GPS เปิดอยู่จะถูกแท็กพิกัด

ข้อมูลการแท็กพิกัดที่ตั้ง

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่เพิ่มลงในภาพถ่ายของคุณได้บนหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพ ()

 • (1) ละติจูด
 • (2) ลองจิจูด
 • (3) ระดับความสูง
 • (4) UTC (เวลามาตรฐานสากล)

ข้อควรระวัง

 • สมาร์ทโฟนสามารถรับข้อมูลตำแหน่งได้เฉพาะในขณะที่จับคู่อยู่กับกล้องผ่าน Bluetooth เท่านั้น
 • ไม่สามารถรับข้อมูลทิศทางได้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ได้รับอาจไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาวะของการเดินทางหรือสถานะของสมาร์ทโฟน
 • อาจใช้เวลาในการรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากสมาร์ทโฟน หลังจากที่คุณเปิดกล้อง
 • จะไม่ได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอีก หลังจากปฏิบัติการทำงานตามต่อไปนี้
  • การจับคู่กับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth
  • การปิดกล้อง
  • การออกจากการใช้งาน Camera Connect
  • ปิดการใช้งานบริการตำแหน่งบนสมาร์ทโฟน
 • จะไม่ได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอีกในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  • ปิดสวิตซ์กล้อง
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth สิ้นสุด
  • ระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของสมาร์ทโฟนต่ำ

หมายเหตุ

 • เวลามาตรฐานสากล หรือในตัวย่อ UTC โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับเวลามาตรฐานของกรีนิช
 • สำหรับภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล GPS ที่ได้รับตอนแรกจะถูกเพิ่ม