A+: เทคนิคอัตโนมัติทั้งหมด (ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ)

การจัดองค์ประกอบภาพ

ในบางฉากการถ่ายภาพ การวางตำแหน่งของวัตถุไปทางซ้ายหรือขวาของภาพเพื่อให้ได้ฉากหลังที่สมดุล จะทำให้ได้ภาพที่มีมุมมองที่สวยงามขึ้น

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสไปยังวัตถุที่หยุดนิ่งจะเป็นการล็อคโฟกัสไว้ที่วัตถุนั้น การจัดองค์ประกอบภาพใหม่ในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อถ่ายภาพ การดำเนินการนี้เรียกว่า “การล็อคโฟกัส”

การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

หลังจากที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และจุดโฟกัสอัตโนมัติสีน้ำเงินแสดงขึ้น กล้องจะตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุและโฟกัสโดยใช้งาน Servo AF คุมวัตถุบนหน้าจอโดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง และเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

ไอคอนแสดงฉาก

กล้องจะตรวจจับประเภทของฉากและตั้งค่าทุกอย่างโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับฉาก ประเภทของฉากที่ตรวจจับได้จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ สำหรับรายละเอียดไอคอน โปรดดู ไอคอนแสดงฉาก