การถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล

สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรีโมท รุ่น RC-6 (อินฟราเรด) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (Bluetooth) หรือรีโมทสวิตซ์ รุ่น RS-80N3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือตัวควบคุมรีโมทตั้งเวลา รุ่น TC-80N3 (ทั้งแบบใช้สาย)

ตัวควบคุมรีโมท รุ่น RC-6

คุณสามารถถ่ายภาพระยะไกลได้สูงสุดประมาณ 5 เมตร/16.4 ฟุต ห่างจากด้านหน้าของกล้อง

คุณสามารถถ่ายภาพได้ในทันที หรือตั้งเวลารอ 2 วินาที

 1. กดปุ่ม หลายหน้าที่ (ระยะเวลา 6 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม หลายหน้าที่
 2. เลือกการตั้งเวลา/รีโมทคอนโทรล

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการโหมดขับเคลื่อน จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือก [ตั้งเวลา 10 วินาที] หรือ [ตั้งเวลา 2 วินาที]
 3. กดปุ่มถ่ายภาพ (ส่งสัญญาณ) บนตัวควบคุมรีโมท

  • เล็งตัวควบคุมรีโมทไปทางเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลของกล้อง (1) แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ (ส่งสัญญาณ)
  • การโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานเมื่อปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF
  • หลอดไฟของรีโมทคอนโทรลจะสว่างขึ้น และกล้องจะถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ตัวควบคุมรีโมทอินฟราเรด เช่น RC-6 ไม่สามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล เมื่อจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth
 • แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือ LED อาจทำให้เกิดการลั่นชัตเตอร์โดยไม่ตั้งใจ พยายามให้กล้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้
 • การใช้งานรีโมทคอนโทรลของทีวีหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันโดยเล็งไปที่กล้องอาจทำให้เกิดการลั่นชัตเตอร์โดยไม่ตั้งใจ
 • การยิงแสงจากชุดแฟลชของกล้องตัวอื่นใกล้กับกล้องตัวนี้อาจทำให้เกิดการลั่นชัตเตอร์โดยไม่ตั้งใจ อย่าให้เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลได้รับแสงแฟลชที่ยิงมาจากกล้องตัวอื่น

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1

คุณสามารถถ่ายภาพระยะไกลได้สูงสุดประมาณ 5 เมตร/16.4 ฟุต ห่างจากตัวกล้อง

หลังจากที่จับคู่กล้องกับ BR-E1 () ให้ตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนเป็น [ตั้งเวลา 10 วินาที] หรือ [ตั้งเวลา 2 วินาที] สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง () สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: รีโมทคอนโทรล] เป็น [ใช้งาน]

สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน โปรดดูคู่มือการใช้งาน BR-E1

หมายเหตุ

 • RC-6 และ BR-E1

 • เวลาปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจขยายนานขึ้นเมื่อตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล
 • RC-6 และ BR-E1 ยังสามารถใช้ได้กับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()

รีโมทสวิตช์ รุ่น RS-80N3/TC-80N3

เมื่อเชื่อมต่อกับกล้องแล้ว สวิตซ์จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพจากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายได้

สำหรับคำแนะนำการทำงาน โปรดดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริม

 1. เปิดฝาปิดช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์

 2. ต่อปลั๊กเข้ากับช่องเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล