ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)

การป้องกันภาพสั่นโดยกล้องจะช่วยลดอาการกล้องสั่นในการถ่ายภาพนิ่ง ตั้งค่า [โหมด IS] เป็น [เปิด] ดังนี้ เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS โปรดทราบว่า [โหมด IS] จะไม่แสดงขึ้น เมื่อใช้เลนส์ที่มีระบบ IS ในกรณีนั้น ให้ปรับสวิตซ์เลนส์ที่มีระบบลดภาพสั่นไปที่ เปิด ซึ่งรวมระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์เข้ากับกล้อง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

 2. เลือก [โหมด IS]

  • เลือก [เปิด]
 3. เลือก [กันสั่นภาพนิ่ง]

  • [ตลอดเวลา]: ให้การป้องกันภาพสั่นอย่างต่อเนื่อง
  • [เมื่อกดถ่าย]: การป้องกันภาพสั่นจะทำงานเฉพาะในขณะที่ถ่ายภาพเท่านั้น

ข้อควรระวัง

 • [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)] จะไม่แสดงขึ้นในโหมดถ่ายภาพ [ระดับแสงยืดหยุ่น], [โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์], [ระบุค่ารูรับแสง], [ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง] หรือ [ค้างชัตเตอร์] เมื่อติดตั้งเลนส์ที่มีระบบ IS
 • ในบางกรณี อาจป้องกันการสั่นไหวได้ไม่เพียงพอสำหรับเลนส์บางชนิด
 • ระบบป้องกันภาพสั่นไหวของกล้องจะไม่ถูกนำมาใช้เมื่อติดเลนส์ภาพยนตร์ดิจิทัล

หมายเหตุ

ทางยาวโฟกัส

คุณสามารถทำการป้องกันภาพสั่นตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่กำหนดได้โดยตั้งค่าทางยาวโฟกัสเมื่อใช้เลนส์ที่ไม่รองรับการสื่อสารของเลนส์

 1. เลือก [ทางยาวโฟกัส]

 2. ตั้งทางยาวโฟกัส

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกหลักของทางยาวโฟกัส
  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
 3. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

 • ตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนส์] เป็น [ใช้งาน] หากตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] จะไม่มีการป้องกันภาพสั่น
 • [ทางยาวโฟกัส] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งเลนส์ที่รองรับการสื่อสารของเลนส์

หมายเหตุ

 • ทางยาวโฟกัสสามารถตั้งค่าได้ในช่วง 1–1000 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.)