โหมด Eco

ทำให้คุณสามารถประหยัดแบตเตอรี่ในโหมดการถ่ายภาพ เมื่อไม่ใช้งานกล้อง หน้าจอจะมืดลงเพื่อลดการใช้งานของแบตเตอรี่

  1. เลือก [ตั้งค่า: โหมด Eco]

  2. เลือก [เปิด]

    • หน้าจอจะมืดลงเมื่อไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที หน้าจอจะดับลงหลังจากที่มืดไปประมาณ 10 วินาที
    • หากต้องการเปิดหน้าจอ เพื่อเตรียมสำหรับการถ่ายภาพในขณะที่หน้าจอดับอยู่ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง