การปรับแต่งโทนสีของช่องมองภาพ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ปรับแต่งโทนสีของ VF]

  2. ทำการปรับเปลี่ยน

    • โดยการอ้างอิงภาพสีเทา ให้ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ สำหรับการปรับ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้ในช่องมองภาพ