แถบเมนู: การเล่นภาพ

ข้อควรระวัง

  • [การเล่นภาพ: ประมวลผล RAW (RAW/DPRAW)], [การเล่นภาพ: ประมวลผล DPRAW] และ [การเล่นภาพ: การแปลงภาพ HEIF→JPEG] จะไม่แสดงในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ] หรือ [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)]