การควบคุมทันใจ

คุณสามารถเลือกและกำหนดการตั้งค่าที่แสดงได้โดยตรงและง่ายดาย

  1. กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ) (ระยะเวลา 10 วินาที)

  2. เลือกรายการการตั้งค่าและตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

    • ในการเลือกรายการ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลง
    • ในการปรับการตั้งค่า ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้ายหรือขวา บางรายการจะถูกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มหลังจากนี้
    • กด ปุ่มอเนกประสงค์ ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อเลือกรายการบนหน้าจอที่แสดงด้านบน
    • ในการปรับการตั้งค่า ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก, ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 บางรายการจะถูกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มหลังจากนี้