การตั้งค่าความไวแสง ISO สำหรับภาพนิ่ง

การตั้งค่าความไวแสง ISO (การตอบสนองต่อแสงของเซนเซอร์ภาพ) ให้เหมาะกับระดับแสงโดยรอบ ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ]

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. ตั้งค่าความไวแสง ISO

คำแนะนำเกี่ยวกับความไวแสง ISO

 • การใช้งานความไวแสง ISO ต่ำอาจลดจุดรบกวนในภาพได้แต่จะเพิ่มความเสี่ยงที่กล้อง หรือวัตถุสั่นมากขึ้น หรือจำกัดพื้นที่ในการโฟกัส (ระยะความชัดลึกที่ตื้นขึ้น) ในบางสภาวะการถ่ายภาพ
 • ความไวแสง ISO ที่สูง ทำให้สามารถถ่ายภาพได้ในสภาวะที่แสงน้อย พื้นที่โฟกัสกว้างขึ้น (ระยะความชัดลึกที่ลึกขึ้น) และระยะการทำงานของแฟลชยาวขึ้น แต่อาจทำให้จุดรบกวนในภาพเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

 • ความไวแสง ISO ยังสามารถตั้งค่าได้ในรายการความไวแสง ISO โดยการกดปุ่ม หลายหน้าที่ เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ
 • นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าได้บนหน้าจอ [ความไวแสง ISO] ใน [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพการตั้งค่าความไวแสง ISO]
 • หากต้องการขยายขอบเขตความไวแสง ISO ที่ใช้งานได้จาก L (เทียบเท่า ISO 50) ถึง H (เทียบเท่า ISO 102400) ให้ปรับ [ขอบเขตไวแสง ISO] ใน [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพการตั้งค่าความไวแสง ISO] ()

ข้อควรระวัง

 • จุดรบกวนในภาพ (จุดของแสงหรือแถบ) และสีผิดเพี้ยนอาจเพิ่มขึ้นและความละเอียดที่ปรากฏอาจลดลงที่ H (เทียบเท่า ISO 102400) เนื่องจากค่านี้เป็นความไวแสง ISO แบบขยาย
 • เนื่องจาก L (เทียบเท่า ISO 50) คือการตั้งค่าความไวแสง ISO แบบขยาย ช่วงการรับแสงจะค่อนข้างแคบกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งค่ามาตรฐาน
 • การตั้งค่า [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] เป็น [ใช้งาน] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ] () จะทำให้คุณไม่สามารถเลือก L (เทียบเท่า ISO 50), ISO 100/125/160 หรือ H (เทียบเท่า ISO 102400)
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยความไวแสง ISO สูง ที่อุณหภูมิสูง เปิดรับแสงนาน หรือทำภาพซ้อน อาจทำให้จุดรบกวนในภาพ (ความหยาบ จุดของแสง แถบ ฯลฯ) สีผิดเพี้ยน หรือการเปลี่ยนสีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • เมื่อถ่ายภาพในสภาวะที่ทำให้เกิดจุดรบกวนจำนวนมาก เช่น ในสภาวะร่วมที่ต้องใช้ความไวแสง ISO สูง อุณหภูมิสูง และต้องเปิดรับแสงเป็นเวลานาน อาจทำให้ภาพไม่ได้รับการบันทึกอย่างเหมาะสม
 • หากคุณใช้ความไวแสง ISO สูง และใช้แฟลชเพื่อถ่ายภาพวัตถุในระยะใกล้ อาจส่งผลให้มีการเปิดรับแสงมากเกินไป

ขอบเขตความไวแสง ISO เมื่อตั้งค่าด้วยตนเอง

คุณสามารถกำหนดขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง (ขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุด) คุณสามารถตั้งค่าระดับต่ำสุดได้ในช่วง L (เทียบเท่า ISO 50) ถึง ISO 51200 และตั้งค่าระดับสูงสุดได้ในช่วง ISO 100 ถึง H (เทียบเท่า ISO 102400)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพการตั้งค่าความไวแสง ISO]

 2. เลือก [ขอบเขตไวแสง ISO]

 3. ตั้งค่า [ต่ำสุด]

  • เลือกกล่อง [ต่ำสุด] จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • เลือกความไวแสง ISO จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
 4. ตั้งค่า [สูงสุด]

  • เลือกกล่อง [สูงสุด] จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • เลือกความไวแสง ISO จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
 5. เลือก [ตกลง]

ขอบเขตความไวแสง ISO ที่ใช้กับ ISO อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าขอบเขตความไวแสง ISO อัตโนมัติสำหรับ ISO อัตโนมัติได้ภายใน ISO 100-51200 สามารถตั้งค่าต่ำสุดได้ภายใน ISO 100-25600 และสูงสุดภายใน ISO 200-51200 โดยปรับทีละ 1 ระดับ

 1. เลือก [ขอบเขตอัตโนมัติ]

 2. ตั้งค่า [ต่ำสุด]

  • เลือกกล่อง [ต่ำสุด] จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • เลือกความไวแสง ISO จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
 3. ตั้งค่า [สูงสุด]

  • เลือกกล่อง [สูงสุด] จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • เลือกความไวแสง ISO จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
 4. เลือก [ตกลง]

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [ต่ำสุด] และ [สูงสุด] จะยังทำหน้าที่เป็นความเร็วต่ำสุดและสูงสุดสำหรับการเลื่อนค่าเองของความไวแสง ISO ()

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำเกินไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ

วิธีนี้ใช้ได้ผลในโหมด [โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ] หรือ [ระบุค่ารูรับแสง] เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยเลนส์มุมกว้าง หรือเมื่อใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล ซึ่งยังสามารถลดอาการกล้องสั่นและวัตถุเบลอได้อีกด้วย

 1. เลือก [ค.เร็วชัตฯต่ำสุด]

 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดที่ต้องการ

  อัตโนมัติ

  • หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าความแตกต่างที่สัมพันธ์กับความเร็วมาตรฐาน (ไปทาง ช้าลง หรือ เร็วขึ้น) จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า

  ตั้งค่าเอง

  • หากคุณเลือก [ตั้งค่าเอง] ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า

ข้อควรระวัง

 • หากไม่สามารถหาค่าแสงที่ถูกต้องได้โดยการตั้งค่าขีดจำกัดความไวแสง ISO สูงสุดด้วย [ขอบเขตอัตโนมัติ] ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำกว่า [ค.เร็วชัตฯต่ำสุด] จะถูกตั้งค่าเพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐาน
 • ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกนำมาใช้กับการถ่ายภาพแบบใช้แฟลช

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [อัตโนมัติ(มาตรฐาน)] ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดจะเป็นส่วนกลับของทางยาวโฟกัสของเลนส์ หนึ่งขั้นจาก [ช้าลง] สู่ [เร็วขึ้น] เทียบเท่ากับหนึ่งระดับความเร็วชัตเตอร์