การปรับตั้งฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติเอง

คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติแบบลงรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การถ่ายภาพหรือวัตถุได้

[โฟกัสอัตโนมัติ4]

MF อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลนส์

สำหรับเลนส์ RF, EF หรือ EF-S ที่มีระบบโฟกัสด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถกำหนดว่าจะใช้การปรับโฟกัสด้วยตนเองอย่างไรด้วย AF ครั้งเดียว

 • [ไม่ใช้งานหลังปรับครั้งเดียว] ไม่ใช้งานหลังปรับครั้งเดียว

  หลังจากที่ AF ทำงาน การปรับโฟกัสด้วยตนเองจะไม่สามารถทำได้

 • [ใช้งานหลังปรับครั้งเดียว (ขนาดเดิม)] ครั้งเดียว→ใช้งาน

  คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองหลังจากใช้งานระบบการโฟกัสอัตโนมัติได้ หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้

 • [ใช้งานหลังปรับครั้งเดียว (ขยาย)] ครั้งเดียว→ใช้งาน (ขยาย)

  คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองหลังจากใช้งานระบบการโฟกัสอัตโนมัติได้ หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ คุณสามารถขยายพื้นที่ในโฟกัสและปรับโฟกัสด้วยตนเองได้โดยการหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์

 • [ปิดใช้งานในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ] ไม่ใช้เลยในกรณีโฟกัสอัตโนมัติ

  การปรับโฟกัสด้วยตนเองถูกปิดใช้งานเมื่อปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ AF

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ [ครั้งเดียว→ใช้งาน (ขยาย)] การแสดงภาพอาจไม่ถูกขยาย แม้ว่าคุณจะหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งทันทีหลังจากการถ่ายภาพ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขยายการแสดงภาพโดยการปล่อยปุ่มชัตเตอร์ รอให้ [ขยายหรือย่อ] แสดงขึ้น จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งพร้อมกับหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการโฟกัสด้วยตนเองของเลนส์ โปรดดูคู่มือการใช้งานเลนส์

ระบุค่าถ่าย AF ครั้งเดียว

คุณสามารถระบุให้ความสำคัญการโฟกัสหรือเวลาตอบสนองใน AF ครั้งเดียว (ยกเว้นขณะที่กำลังถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์แบบแตะ)

 • [ระบุค่าโฟกัส] โฟกัส

  ไม่มีการถ่ายภาพจนกว่าจะจับโฟกัสได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการจับโฟกัสก่อนที่จะถ่ายภาพ

 • [ให้ความสำคัญกับการสั่งถ่ายภาพ] ถ่ายภาพ

  ให้ความสำคัญกับการปล่อยชัตเตอร์ก่อนการโฟกัส ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องถ่ายภาพในช่วงเวลาที่แน่นอนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

  โปรดทราบว่ากล้องจะถ่ายภาพไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่ก็ตาม

เปลี่ยนเป้าหมายที่ติดตาม

คุณสามารถกำหนดความง่ายในการสลับจุด AF ของกล้องเพื่อติดตามวัตถุ

ใช้กับวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็นใบหน้า+การติดตาม แบบโซน AF หรือโซน AF กว้าง (แนวตั้งหรือแนวนอน)

 • สําคัญอย่างแรก

  ติดตามวัตถุที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับ AF ในขอบเขตที่เป็นไปได้

 • ที่เป้าหมาย

  ติดตามวัตถุหลักที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับ AF ในขอบเขตที่เป็นไปได้ เปลี่ยนไปยังวัตถุอื่นหากกล้องไม่สามารถกำหนดได้อีกต่อไปว่าวัตถุที่ติดตามเป็นวัตถุหลักหรือไม่

 • เปลี่ยนเป้าหมาย

  เปลี่ยนไปติดตามวัตถุอื่นเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [สําคัญอย่างแรก]

 • กล้องอาจไม่สามารถติดตามวัตถุต่อไปได้ภายใต้สภาวะของวัตถุบางประการ

  • หากวัตถุขยับอย่างรุนแรง
  • หากวัตถุหันหน้าไปทิศทางอื่นหรือเปลี่ยนท่าทาง
  • หากจุด AF หันเหออกจากวัตถุ หรือหากวัตถุซ่อนอยู่หลังสิ่งกีดขวางและคุณไม่สามารถเห็นวัตถุอีกต่อไป
 • วัตถุที่เลือกโดยการแตะจะถูกติดตามในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [เป้าหมายที่ตรวจจับ]

ระบบขับเคลื่อนเลนส์เมื่อปรับ AF ไม่ได้

คุณสามารถระบุการทำงานของเลนส์ที่ปรับใช้ได้ เมื่อโฟกัสวัตถุอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้

 • [เปิด] ใช้ระบบค้นหาโฟกัส

  หากไม่สามารถจับโฟกัสได้ โดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติ เลนส์จะถูกขับเคลื่อนให้ค้นหาโฟกัสที่แม่นยำ

 • [ปิด] ไม่ใช้ระบบค้นหาโฟกัส

  หากเริ่มการโฟกัสอัตโนมัติแล้ว โฟกัสเบี่ยงเบนไปไกลหรือจับโฟกัสไม่ได้ การขับเคลื่อนเลนส์จะไม่ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์หลุดโฟกัสอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการขับเคลื่อนค้นหาโฟกัส

ข้อควรระวัง

 • แนะนำให้ [ไม่ใช้ระบบค้นหาโฟกัส] สำหรับเลนส์ถ่ายภาพไกลช่วงพิเศษหรือเลนส์ชนิดอื่นที่ขับเคลื่อนผ่านพื้นที่โฟกัสกว้าง เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่สังเกตเห็นได้จากการขับเคลื่อนค้นหาโฟกัส หากเลนส์หลุดโฟกัสอย่างมาก

จำกัดวิธี AF

คุณสามารถจำกัดวิธีโฟกัสอัตโนมัติที่คุณจะใช้ให้สามารถใช้ได้ เลือกวิธีโฟกัสอัตโนมัติแล้วกด ตั้งค่า เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย [ตรวจสอบ] และทำให้ใช้งานได้ เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีโฟกัสอัตโนมัติ โปรดดู วิธีโฟกัสอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถนำเครื่องหมาย [ตรวจสอบ] ออกจาก [เลือกด้วยตนเอง:AFจุดเดียว] ได้

หมายเหตุ

 • เครื่องหมายดอกจัน “*” ที่ด้านขวาของ [โฟกัสอัตโนมัติ: จำกัดวิธี AF] ระบุว่ามีการแก้ไขค่าเริ่มต้น

ควบคุมการเลือกวิธีโฟกัสอัตโนฯ

คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนวิธีการเลือกวิธีโฟกัสอัตโนมัติได้

 • [ปุ่มหลายหน้าที่] เลือกจุด AF→ปุ่ม M-Fn

  กดปุ่ม เลือกจุด AF จากนั้นปุ่ม หลายหน้าที่ การกดแต่ละครั้งจะเปลี่ยนวิธีโฟกัสอัตโนมัติ

 • [ปุ่มหมุนหลัก] เลือกจุด AF→ปุ่มหมุนหลัก

  กดปุ่ม เลือกจุด AF จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเปลี่ยนวิธีโฟกัสอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [เลือกจุด AFปุ่มหมุนหลัก] ให้ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนจุด AF ตามแนวนอน

จุด AF ตามแนวภาพ

คุณสามารถตั้งค่าจุด AF หรือกรอบโซน AF แยกต่างหากเพื่อใช้ในการถ่ายภาพแนวตั้งและแนวนอน

 • [จุด AF ตามแนวภาพ] เหมือนกันทั้งแนวตั้ง/แนวนอน

  จุด AF หรือกรอบโซน AF เดียวกันจะถูกใช้ในการถ่ายภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 • [ตั้งค่าแยกกัน (เลือกจุด AF)] แยกจุด AF: จุดเท่านั้น

  สามารถตั้งค่าจุด AF หรือกรอบโซน AF แยกต่างหากสำหรับแต่ละทิศทางของกล้อง ((1) แนวนอน (2) แนวตั้งโดยกริปของกล้องอยู่ด้านบน (3) แนวตั้งโดยกริปของกล้องอยู่ด้านล่าง) มีประโยชน์เมื่อเปลี่ยนเป็นจุด AF หรือกรอบโซน AF อื่นๆ โดยอัตโนมัติตามทิศทางของกล้อง

  จุด AF หรือกรอบโซน AF ที่คุณกำหนดให้กับแต่ละทิศทางของกล้องทั้งสามทิศทางจะถูกคงไว้

ข้อควรระวัง

 • การตั้งค่าเริ่มต้นของ [เหมือนกันทั้งแนวตั้ง/แนวนอน] จะถูกคืนค่าหากคุณเลือก [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง] () การตั้งค่าสำหรับทิศทางของกล้อง (1)–(3) จะถูกลบ และกล้องจะทำงานโดยใช้จุด AF จุดกลางแบบ AF จุดเดียว
 • การตั้งค่าอาจถูกลบหากคุณเปลี่ยนเลนส์

[โฟกัสอัตโนมัติ5]

จุด Servo AF เริ่มต้นสำหรับ หน้า การติดตามวัตถุ

คุณสามารถตั้งค่าจุด AF เริ่มต้นสำหรับ Servo AF เมื่อตั้งค่าวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็น [ หน้า+การติดตาม]

 • ตั้งจุด AF เริ่มต้นสำหรับ หน้า การติดตามวัตถุ

  Servo AF จะเริ่มต้นจากจุด AF ที่ตั้งค่าด้วยตนเองเมื่อตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็น [Servo AF] และตั้งค่าวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็น [ หน้า+การติดตาม]

 • จุด AF สำหรับ โฟกัสอัตโนมัติจุดเล็กจุดเดียว โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว ขยายจุดโฟกัสอัตโนมัติ ขยายจุดโฟกัสอัตโนมัติ (เลือกด้วยตนเอง: รอบทิศทาง) ถูกตั้งค่า

  Servo AF จะเริ่มต้นจากจุด AF ที่ได้ตั้งค่าด้วยตนเองก่อนที่จะเปลี่ยนจาก AF จุดเล็ก, AF จุดเดียว, หรือขยายพื้นที่ AF (เลือกด้วยตนเอง ขยายพื้นที่ AF) หรือขยายพื้นที่ AF (เลือกด้วยตนเอง: รอบทิศทาง) เป็น [เลือก AF อัตโนมัติ] หรือ [ หน้า+การติดตาม] มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้น Servo AF จากจุด AF ที่ตั้งไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น [เลือก AF อัตโนมัติ] หรือ [ หน้า+การติดตาม]

 • AUTO: อัตโนมัติ

  จุด AF เริ่มต้นสำหรับ Servo AF จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับสภาวะการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [จุด AF สำหรับ โฟกัสอัตโนมัติจุดเล็กจุดเดียว โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว ขยายจุดโฟกัสอัตโนมัติ ขยายจุดโฟกัสอัตโนมัติ (เลือกด้วยตนเอง: รอบทิศทาง) ถูกตั้งค่า] Servo AF จะเริ่มต้นจากโซนที่ตรงกับจุด AF ที่คุณเลือกด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็นแบบโซน AF หรือโซน AF กว้าง (แนวตั้งหรือแนวนอน)

การหมุนแหวนปรับโฟกัส

คุณสามารถย้อนกลับทิศทางการหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ RF เพื่อปรับการตั้งค่า

 • [ปกติ] ทิศทางปกติ
 • [กลับทิศทาง] กลับทิศทาง

ความไวแหวนโฟกัส MF เลนส์ RF

คุณสามารถตั้งค่าความไวของวงแหวนโฟกัสของเลนส์ RF ได้

 • [เปลี่ยนตามความเร็วหมุน] เปลี่ยนตามความเร็วหมุน

  ความไวของวงแหวนโฟกัสจะแตกต่างกันไปตามความเร็วในการหมุน

 • [เชื่อมโยงกับองศาหมุน] เชื่อมโยงกับองศาหมุน

  ตำแหน่งโฟกัสจะถูกปรับตามระดับการหมุน โดยไม่คำนึงถึงความเร็วในการหมุน

เลือกความไว ปุ่มอเนกประสงค์- จุด AF

คุณสามารถปรับความไวของปุ่มอเนกประสงค์ ซึ่งใช้กับการวางตำแหน่งจุด AF

MF อิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มเวลา

การใช้งานการปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยใช้วงแหวนโฟกัสแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเลนส์ที่ติดอยู่สามารถปรับแต่งได้ โปรดดูเว็บไซต์แคนนอนสำหรับเลนส์ที่รองรับ

 • เปิด

  การปรับโฟกัสด้วยตนเองสามารถใช้งานได้เมื่อใดก็ตามที่กล้องเปิดอยู่

 • ปิด

  การใช้งานการปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยสอดคล้องกับการตั้งค่า [MF อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลนส์]

[AF3] (ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

ความเร็วของ Movie Servo AF

ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]

คุณสามารถตั้งค่าความเร็ว AF และเงื่อนไขการทำงานสำหรับ Servo AF ภาพเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นจะสามารถใช้งานได้เมื่อใช้เลนส์ที่รองรับการเปลี่ยนโฟกัสช้าระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว*

 • ใช้งานเมื่อใด

  คุณสามารถตั้งค่า [เปิดตลอด] เพื่อให้ความเร็ว AF ทำงานตลอดเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ก่อนและระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว) หรือตั้งค่า [ขณะถ่ายภาพ] เพื่อให้ความเร็ว AF ทำงานเฉพาะระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น

 • ความเร็ว AF

  คุณสามารถปรับความเร็ว AF (ความเร็วการเปลี่ยนโฟกัส) จากความเร็วมาตรฐาน (0) ถึงช้า (หนึ่งในเจ็ดระดับ) หรือเร็ว (หนึ่งในสองระดับ) เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

* เลนส์ที่รองรับการเปลี่ยนโฟกัสช้าระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เลนส์ USM และ STM ที่ออกสู่ตลาดในปี 2009 เป็นต้นมาสามารถใช้ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากเว็บไซต์แคนนอน

ข้อควรระวัง

 • สำหรับเลนส์บางชนิด แม้ว่าคุณจะปรับความเร็ว AF ความเร็วนั้นอาจไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

 • การทำงานเมื่อไม่ได้ใช้งานจะเทียบเท่ากับเมื่อตั้งค่า [ความเร็ว AF] เป็น [มาตรฐาน (0)]
 • เครื่องหมายดอกจัน “*” ที่ด้านขวาของ [โฟกัสอัตโนมัติ: ความเร็วของ Movie Servo AF] ระบุว่ามีการแก้ไขค่าเริ่มต้น

ความไวติดตาม Movie Servo AF

คุณสามารถปรับค่าความไวการติดตาม (หนึ่งในเจ็ดระดับ) ซึ่งมีผลต่อการตอบสนองถ้าเป้าหมายเบี่ยงเบนออกจากจุดโฟกัสอัตโนมัติในระหว่าง Servo AF ภาพเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับเมื่อมีวัตถุรบกวนเคลื่อนผ่านจุดโฟกัสอัตโนมัติ หรือในขณะที่คุณหันกล้องในมุมกว้าง

ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]

 • ช้า: –3/–2/–1

  ด้วยการตั้งค่านี้ กล้องจะไม่มีแนวโน้มที่จะติดตามวัตถุอื่นหากวัตถุหันเหออกนอกจุด AF ยิ่งตั้งค่าใกล้เครื่องหมายลบ (–) มากขึ้น กล้องมีแนวโน้มที่จะติดตามวัตถุอื่นน้อยลง ซึ่งได้ผลดีเมื่อคุณต้องการป้องกันไม่ให้จุด AF ติดตามวัตถุอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการโดยทันที ในระหว่างการแพนกล้องหรือเมื่อมีสิ่งกีดขวางตัดผ่านจุด AF

 • เร็ว: +1/+2/+3

  ทำให้กล้องตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อติดตามเป้าหมายที่ครอบคลุมจุด AF ยิ่งตั้งค่าใกล้เครื่องหมายบวก (+) มากขึ้น กล้องจะยิ่งตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ผลดีเมื่อคุณต้องการติดตามเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่และระยะห่างจากกล้องเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด หรือเพื่อที่จะโฟกัสเป้าหมายอื่นโดยทันที

หมายเหตุ

 • การทำงานเมื่อไม่ได้ใช้งานจะเทียบเท่ากับเมื่อตั้งค่าเป็น [0]