การ์ดที่รองรับ

การ์ดต่อไปนี้สามารถใช้งานร่วมกับกล้องได้โดยไม่จำกัดความจุของการ์ด หากการ์ดที่ใช้เป็นการ์ดใหม่หรือเคยฟอร์แมต (เตรียมใช้งาน) โดยใช้กล้องหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ควรฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องนี้ก่อน ()

  • การ์ด CFexpress

    เข้ากันได้กับ Type-B

  • เมมโมรี่การ์ด SD/SDHC/SDXC

    รองรับการ์ด UHS-II และ UHS-I

การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมื่อทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ควรใช้การ์ดที่มีประสิทธิภาพดีพอ (ความเร็วในการเขียนและการอ่านเพียงพอ) สำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()

ในคู่มือนี้ “การ์ด CFexpress” หมายถึงการ์ด CFexpress เท่านั้น “การ์ด SD” หมายถึงเมมโมรี่การ์ด SD/SDHC/SDXC โดยรวม และ “การ์ด” หมายถึงเมมโมรี่การ์ดทั่วไปทั้งหมด

*ไม่รวมการ์ด โปรดซื้อการ์ดต่างหาก