คุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตั้งค่าขนาดภาพ อัตราเฟรม และวิธีการบีบอัดในเมนู [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] ของ [การถ่ายภาพ: คุณ.บันทึกภาพ.ไหว]

อัตราเฟรมที่แสดงบนหน้าจอ [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] จะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ()

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขนาดภาพ อัตราส่วนภาพ
8K-DHI 8192×4320 17:9
8K-UHD 7680×4320 16:9
4K-DHI 4096×2160 17:9
4K-UHD 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

ข้อควรระวัง

 • หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: คุณ.บันทึกภาพ.ไหว] อีกครั้งด้วย
 • อุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหว เช่น 8K, 4K, Full HD59.94fps/50.00fps หรือภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้ตามปกติ เนื่องจากการเล่นต้องใช้กำลังประมวลผลสูง
 • ความละเอียดที่ปรากฏและจุดรบกวนจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าการถ่ายภาพแบบครอบตัด และเลนส์ที่ใช้

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ์ดที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()
 • ภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถบันทึกในคุณภาพ HD หรือ VGA

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 8K/4K

 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 8K หรือ 4K ต้องใช้การ์ดที่เสถียรที่มีความเร็วในการเขียนสูง สำหรับรายละเอียด โปรดดู การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 8K/4K หรืออัตราเฟรมสูงจะเพิ่มภาระการประมวลผลอย่างมาก ซึ่งอาจเพิ่มอุณหภูมิภายในตัวกล้องเร็วขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าสำหรับภาพเคลื่อนไหวปกติ หาก [จำกัดความร้อนสูงเกินไป] หรือไอคอน [เตือนอุณหภูมิสีแดง] สีแดงปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ดอาจร้อน ดังนั้นให้หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และปล่อยให้กล้องเย็นลงก่อนที่จะถอดการ์ดออก (ห้ามถอดการ์ดทันที)
 • จากภาพเคลื่อนไหว 8K หรือ 4K คุณสามารถเลือกเฟรมใดก็ได้เพื่อบันทึกลงในการ์ดเป็นภาพนิ่ง JPEG ()
 • สัญญาณออกทาง HDMI ของภาพเคลื่อนไหว 8K ผลที่ได้จะเป็นเคลื่อนไหว 4K

พื้นที่ภาพ

พื้นที่ภาพของภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าการถ่ายภาพแบบครอบตัด และเลนส์ที่ใช้

 • เลนส์ RF หรือ EF: เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ไม่ใช้งาน]

  • (1) 8K-UHD (ไทม์แลปส์) / 4K-UHD (ไทม์แลปส์) / Full HD (1920×1080) / Full HD (ไทม์แลปส์)
  • (2) 8K-DHI (8192×4320) / 4K-DHI (4096×2160)
  • (3) 8K-UHD (7680×4320) / 4K-UHD (3840×2160)

 • เลนส์ RF หรือ EF: เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]
 • เลนส์ EF-S

  • (4) 4K-UHD (ไทม์แลปส์) / Full HD (ไทม์แลปส์)
  • (5) 4K-DHI (4096×2160)
  • (6) 4K-UHD (3840×2160) / Full HD (1920×1080)

ข้อควรระวัง

 • ภาพเคลื่อนไหว 8K, 4K และอัตราเฟรมสูงไม่สามารถบันทึกได้ด้วยเลนส์ EF-S หรือเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]
 • การบันทึกภาพโดยใช้ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว () จะตัดขอบภาพโดยรอบบริเวณตรงกลางของหน้าจอมากขึ้น

อัตราเฟรม (fps: ภาพต่อวินาที)

 • [119.9fps] 119.9 fps/[59.94fps] 59.94 fps/[29.97fps] 29.97 fps

  สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น NTSC (อเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เม็กซิโก ฯลฯ) สำหรับ [119.9fps] โปรดดู อัตราเฟรมสูง

 • [100.0fps] 100.00 fps/[50.00fps] 50.00 fps/[25.00fps] 25.00 fps

  สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น PAL (ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ออสเตรเลีย ฯลฯ) สำหรับ [100.0fps] โปรดดู อัตราเฟรมสูง

 • [24.00fps] 24.00 fps/[23.98fps] 23.98 fps

  ส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาพยนตร์ 23.98fps (23.98 fps) สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] เป็น [สำหรับ NTSC]

วิธีการบีบอัด

 • [RAW (อ่อน)] RAW (อ่อน)

  เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกที่อัตราบิตต่ำกว่า RAW (มาตรฐาน) ขนาดไฟล์จะเล็กกว่า RAW (มาตรฐาน) และการเล่นที่เข้ากันได้จะสูงขึ้น วิธีนี้จะทำให้ระยะเวลาในการบันทึกภาพที่ทำได้นานกว่าการใช้ RAW (มาตรฐาน) (ด้วยการ์ดที่มีความจุเท่ากัน)

 • [ALL-I (I-เท่านั้น)] ALL-I (สำหรับแก้ไข/I-only)

  บีบอัดแต่ละเฟรมต่อหนึ่งครั้งในการบันทึก แม้ว่าขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า IPB (มาตรฐาน) แต่ภาพเคลื่อนไหวจะเหมาะสำหรับการแก้ไขมากกว่า

 • [IPB (มาตรฐาน)] IPB (มาตรฐาน)

  บีบอัดหลายเฟรมต่อหนึ่งครั้งในการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขนาดไฟล์จะเล็กกว่า ALL-I (สำหรับแก้ไข) ที่ซึ่งทำให้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้นานขึ้น (ด้วยการ์ดที่มีความจุเท่ากัน)

 • [IPB (อ่อน)] IPB (อ่อน)

  เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกที่อัตราบิตต่ำกว่า IPB (มาตรฐาน) ขนาดไฟล์จะเล็กกว่า IPB (มาตรฐาน) และการเล่นที่เข้ากันได้จะสูงขึ้น วิธีนี้จะทำให้ระยะเวลาในการบันทึกภาพที่ทำได้นานกว่าการใช้ IPB (มาตรฐาน) (ด้วยการ์ดที่มีความจุเท่ากัน)

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • [RAW] RAW

  เมื่อเลือก [RAW] หรือ [RAW (อ่อน)] ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว RAW (นามสกุลไฟล์ “.CRM”)

 • [MP4] MP4

  เมื่อเลือก [ALL-I (I-เท่านั้น)], [IPB (มาตรฐาน)] หรือ [IPB (อ่อน)] ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว MP4 (นามสกุลไฟล์ “.MP4”)

ภาพเคลื่อนไหว RAW

ภาพเคลื่อนไหว RAW เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ประมวลผลจากเซนเซอร์ภาพที่ถูกบันทึกลงในการ์ดแบบดิจิตอล

คุณสามารถใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อประมวลผลภาพเคลื่อนไหว RAW คุณสามารถทำการปรับแต่งต่างๆ กับภาพตามการใช้งานที่ต้องการ และสร้างภาพ JPEG, HEIF หรือชนิดอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลของการปรับแต่งเหล่านั้น

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถประมวลผลภาพเคลื่อนไหว RAW โดยใช้ [การเล่นภาพ: ประมวลผล RAW (RAW/DPRAW)]

หมายเหตุ

 • ในการแสดงภาพเคลื่อนไหว RAW บนคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS ต่อจากนี้เรียกว่า DPP)
 • DPP Ver. 4.x เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าไม่สนับสนุนการแสดงผล การประมวลผล การแก้ไข หรือการดำเนินการอื่นๆ กับภาพเคลื่อนไหว RAW ที่บันทึกโดยกล้องนี้ หากมีการติดตั้ง DPP Ver. 4.x เวอร์ชั่นก่อนหน้าอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอรับและติดตั้ง DPP เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์แคนนอนเพื่ออัพเดทโปรแกรม () ซึ่งจะบันทึกทับเวอร์ชั่นก่อนหน้า ในทำนองเดียวกัน DPP Ver. 3.x หรือก่อนหน้านี้ไม่สนับสนุนการแสดงผล การประมวลผล การแก้ไข หรือการดำเนินการอื่นๆ กับภาพเคลื่อนไหว RAW ที่บันทึกโดยกล้องนี้
 • ซอฟต์แวร์จัดการภาพที่มีจำหน่ายทั่วไปอาจไม่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว RAW ที่บันทึกโดยกล้องนี้ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ โปรดติดต่อสอบถามผู้ผลิตซอฟต์แวร์
 • หากต้องการให้ความสำคัญกับการไล่ระดับสีในบริเวณสว่าง ให้ระบุ Canon Log แนะนำสำหรับภาพเคลื่อนไหว Cinema EOS และ RAW

การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ด CFexpress ที่สามารถบันทึกได้ในแต่ละระดับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของแคนนอน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ด SD โปรดดู ประสิทธิภาพของการ์ดที่ต้องการ

ทดสอบการ์ดโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจำนวนสองสามคลิป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องตามขนาดที่คุณระบุ ()

ข้อควรระวัง

 • ก่อนที่จะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 8K หรือ 4K ให้ฟอร์แมตการ์ดโดยเลือก [ฟอร์แมตแบบ Low Level] ใน [ตั้งค่า: ฟอร์แมตการ์ด] ()
 • หากคุณใช้การ์ดที่มีการเขียนช้าเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับ หากคุณเล่นภาพเคลื่อนไหวจากการ์ดที่มีความเร็วในการอ่านต่ำ ภาพเคลื่อนไหวอาจเล่นได้ไม่สมบูรณ์
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การ์ดประสิทธิภาพสูงที่มีความเร็วในการเขียนสูงกว่าอัตราบิตอย่างเพียงพอ
 • เมื่อไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง ให้ฟอร์แมตการ์ด และลองอีกครั้ง หากการฟอร์แมตการ์ดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ด ฯลฯ
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ไม่รองรับ

 • ไฟล์รูปแบบต่อไปนี้ไม่สามารถบันทึกไว้ในการ์ด SD การกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะไม่เริ่มการบันทึก

  • ภาพเคลื่อนไหว RAW
  • 8K ALL-I
  • 4K 119.9/100.0 ภาพต่อวินาที (ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง)
  • 4K ALL-I HEVC (YUV422, 10-บิต)
  • 4K 59.94/50.00 ภาพต่อวินาที ALL-I H.264 (YUV420, 8-บิต)

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ์ดที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()
 • หากต้องการตรวจสอบความเร็วในการเขียน/การอ่านของการ์ด โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ด ฯลฯ

อัตราเฟรมสูง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K หรือ Full HD ที่อัตราเฟรมสูง 119.9 ภาพต่อวินาที หรือ 100.0 ภาพต่อวินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่นในแบบภาพช้า ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 7 นาที 29 วินาที

 • ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกในคุณภาพ 4K-DHI119.9fpsALL-I (I-เท่านั้น) / 4K-UHD119.9fpsALL-I (I-เท่านั้น) / Full HD119.9fpsALL-I (I-เท่านั้น) หรือ 4K-DHI100.0fpsALL-I (I-เท่านั้น) / 4K-UHD100.0fpsALL-I (I-เท่านั้น) / Full HD100.0fpsALL-I (I-เท่านั้น)
 • เสียงจะไม่ถูกบันทึกในภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
 • การแสดงไทม์โค้ดระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวล่วงหน้าไป 4 วิ ต่อวินาที
 • เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 29.97 fps/25.00 fps ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นภาพช้าที่ความเร็ว 1/4

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [อัตราเฟรมสูง: ใช้งาน]

 • ไทม์โค้ดจะไม่ถูกบันทึกเมื่อตั้งค่า [วิ่งขึ้น] เป็น [วิ่งอิสระ] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] ()
 • ตรวจสอบการตั้งค่า [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] หากคุณคืนค่าการตั้งค่านี้เป็น [ไม่ใช้งาน]
 • หน้าจออาจกะพริบหากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED
 • สำหรับช่วงเวลาที่คุณเริ่มหรือหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง ภาพเคลื่อนไหวจะไม่มีการปรับปรุง และเฟรมจะหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI
 • อัตราเฟรมภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงไม่สัมพันธ์กับอัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
 • ไม่สามารถใช้หูฟังได้ (ไม่มีเสียงให้ได้ยิน)
 • ความไวแสง ISO สามารถตั้งค่าได้ภายใน ISO 100-12800 โปรดทราบว่าการขยายความไวแสง ISO ไม่สามารถใช้งานได้
 • อัตราเฟรมของสัญญาณออก HDMI เป็น 59.94 ภาพต่อวินาที หรือ 50.00 ภาพต่อวินาที

โหมด 4K HQ

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ระดับคุณภาพสูงกว่าภาพเคลื่อนไหว 4K ทั่วไป

 • ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวสำหรับโหมด 4K HQ แสดงขึ้น

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีขนาดเกิน 4 GB

 • การใช้การ์ด SD/SDHC ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง

  หากคุณใช้กล้องเพื่อฟอร์แมตการ์ด SD/SDHC กล้องจะฟอร์แมตในรูปแบบ FAT32

  ด้วยการ์ดที่ฟอร์แมตแบบ FAT32 หากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์เกินกว่า 4 GB ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  เมื่อคุณเล่นภาพเคลื่อนไหว คุณจะต้องแยกเล่นทีละไฟล์ ไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้แบบอัตโนมัติตามลำดับ หลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหวหนึ่งจบลง ให้เลือกและเล่นภาพเคลื่อนไหวถัดไป

 • การใช้การ์ด SDXC ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง

  หากคุณใช้กล้องเพื่อฟอร์แมตการ์ด SDXC กล้องจะฟอร์แมตในรูปแบบ exFAT

  เมื่อใช้การ์ดที่ฟอร์แมตแบบ exFAT แม้ว่าขนาดไฟล์จะเกินกว่า 4 GB ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียว (แทนที่จะแบ่งเป็นหลายไฟล์)

ข้อควรระวัง

 • เมื่อนำเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวขนาดเกิน 4 GB ไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ EOS Utility หรือตัวอ่านการ์ด () มันอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเกิน 4 GB หากคุณพยายามใช้คุณสมบัติมาตรฐานนี้ของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

ระยะเวลารวมในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์ต่อนาที

สำหรับรายละเอียด โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขีดจำกัดระยะเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่อัตราเฟรมสูง

  ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 29 นาที 59 วินาที เมื่อถึง 29 นาที 59 วินาที การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกครั้งโดยกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ใหม่)

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง

  ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 7 นาที 29 วินาที เมื่อถึง 7 นาที 29 วินาที การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้อีกครั้งโดยการกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ใหม่)

ข้อควรระวัง

 • อุณหภูมิภายในตัวกล้องอาจสูงขึ้นและระยะเวลาในการบันทึกที่สามารถทำได้อาจน้อยลงหลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหว หรือการแสดงภาพแบบ Live View เป็นเวลานาน