การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

ความสว่างและความเปรียบต่างจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ หากภาพถ่ายดูมืดหรือความเปรียบต่างต่ำหรือสูงเกินไป

[มาตรฐาน] จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ]

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ]

  2. ตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไข

ข้อควรระวัง

  • จุดรบกวนอาจเพิ่มขึ้นและความละเอียดที่ปรากฏอาจเปลี่ยนไป ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพบางอย่าง
  • หากผลของการปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติสูงเกินไป และผลที่ได้ไม่ใช่ความสว่างที่คุณต้องการ ให้ตั้งค่าเป็น [ต่ำ] หรือ [ไม่ใช้งาน]
  • หากมีการตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] และคุณใช้การชดเชยแสงหรือการชดเชยระดับแสงแฟลชเพื่อทำให้ระดับแสงมืดลง ภาพที่ออกมาอาจยังคงสว่างอยู่ หากคุณต้องการระดับแสงที่มืดลง ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น [ไม่ใช้งาน]

หมายเหตุ

  • สำหรับภาพ RAW และ RAW แบบกระชับ แสงบนใบหน้าสามารถปรับได้ใน [การเล่นภาพ: ประมวลผล RAW (RAW/DPRAW)] ()
  • เพื่อให้สามารถตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ] ได้แม้อยู่ในโหมด [ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง] และ [ค้างชัตเตอร์] ให้กดปุ่ม ข้อมูล ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมาย [ตรวจสอบ] สำหรับ [ปิดในโหมด M หรือ B]