การกำหนดรูปแบบภาพเอง

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบภาพได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าจากการตั้งค่าเริ่มต้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแต่ง [ภาพขาวดำ] โปรดดู ภาพขาวดำ การปรับภาพขาวดำ

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: รูปแบบภาพ]

 2. เลือกรูปแบบภาพ

  • เลือกรูปแบบภาพที่จะปรับ จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูล
 3. เลือกตัวเลือก

 4. ตั้งระดับลูกเล่น

  • ปรับระดับลูกเล่น จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • กดปุ่ม เมนู เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ปรับแล้ว และกลับสู่หน้าจอการเลือกรูปแบบภาพ
  • การตั้งค่าใดๆ ที่เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

หมายเหตุ

 • สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถตั้งค่า [ละเอียด] และ [ต่ำ] สำหรับ [ความคมชัด] (ไม่แสดง)
 • โดยการเลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] ในขั้นตอนที่ 3 คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบภาพที่เกี่ยวข้องเป็นค่าเริ่มต้นได้
 • ในการถ่ายด้วยรูปแบบภาพที่คุณปรับ ก่อนอื่นให้เลือกรูปแบบภาพที่ปรับ จากนั้นจึงถ่ายภาพ

การตั้งค่าและลูกเล่น

ความคมชัด ความคมชัด
สูง สูง 0: เน้นเส้นขอบแบบจาง 7: เน้นเส้นขอบแบบเข้ม
ละเอียด ละเอียด*1 1: ละเอียด 5: หยาบ
ต่ำ ต่ำ*2 1: ต่ำ 5: สูง
ความเปรียบต่าง ความเปรียบต่าง -4: ความเปรียบต่างต่ำ +4: ความเปรียบต่างสูง
ความอิ่มตัวของสี ความอิ่มตัวของสี -4: ความอิ่มตัวของสีต่ำ +4: ความอิ่มตัวของสีสูง
โทนสี โทนสี -4: โทนสีผิวแดง +4: โทนสีผิวเหลือง

1: แสดงถึงความบางของขอบที่จะใช้การปรับปรุง ยิ่งตัวเลขน้อยลง เส้นขอบที่เน้นจะทำให้ละเอียดยิ่งขึ้น

2: ค่าเกณฑ์ความเปรียบต่างระหว่างขอบและพื้นที่ภาพโดยรอบ ซึ่งจะกำหนดการปรับปรุงขอบ ตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งเป็นการเน้นเส้นขอบ เมื่อความเปรียบต่างต่ำ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่จะเห็นจุดรบกวนได้ชัดขึ้นเมื่อตัวเลขน้อยลง

ภาพขาวดำ การปรับภาพขาวดำ

ลูกเล่นฟิลเตอร์ (ภาพขาวดำ)ลูกเล่นฟิลเตอร์

ด้วยการใช้ลูกเล่นฟิลเตอร์กับภาพขาวดำ คุณจะสามารถทำให้เมฆสีขาวหรือต้นไม้สีเขียวโดดเด่นยิ่งขึ้น

ฟิลเตอร์ ตัวอย่างลูกเล่น
N:ไม่ใช้ ภาพขาวดำธรรมดา โดยไม่ใช้ลูกเล่นฟิลเตอร์
Ye:เหลือง ท้องฟ้าจะดูเป็นธรรมชาติขึ้น และเมฆสีขาวจะดูสดขึ้น
Or:ส้ม ท้องฟ้าจะดูมืดลงเล็กน้อย อาทิตย์ตกจะดูสวยขึ้น
R:แดง ท้องฟ้าจะดูค่อนข้างมืด ใบไม้ร่วงจะดูสดและสว่างขึ้น
G:เขียว โทนสีผิวและริมฝีปากจะดูจืด ต้นไม้สีเขียวจะดูสดและสว่างขึ้น

หมายเหตุ

 • การเพิ่ม [ความเปรียบต่าง] จะทำให้ลูกเล่นฟิลเตอร์ชัดเจนยิ่งขึ้น

ลูกเล่นโทนสี (ภาพขาวดำ)ลูกเล่นโทนสี

ด้วยการใช้ลูกเล่นโทนสี คุณจะสามารถสร้างภาพขาวดำในสีที่เลือกได้ ซึ่งให้ผลดีเมื่อคุณต้องการสร้างภาพที่น่าจดจำ