การตั้งค่า HDR PQ

PQ ใน HDR PQ หมายถึง เส้นโค้งแกมมาของสัญญาณเข้าสำหรับการแสดงภาพ HDR

การตั้งค่า HDR PQ ช่วยให้กล้องสามารถสร้างภาพ HDR ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด PQ ที่ระบุไว้ใน ITU-R BT.2100 และ SMPTE ST.2084 (การแสดงผลจริงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของจอภาพ)

ภาพจะถูกถ่ายเป็นภาพ HEIF หรือ RAW

HDR หมายถึง High Dynamic Range (ช่วงรับแสงสูงพิเศษ)

PQ หมายถึง Perceptual Quantization (การแบ่งนับระดับการรับรู้)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตั้งค่า HDR PQ]

 2. ตั้งค่า [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ]

  • เลือก [ใช้งาน]
 3. ตั้งค่า [ตัวช่วยการแสดงผล HDR: ถ่ายภาพ]

  • บนหน้าจอ ภาพที่แปลงแล้วจะแสดงขึ้นเหมือนลักษณะภาพบนอุปกรณ์แสดงผล HDR
  • เลือก [เน้นระดับแสง (โทนปานกลาง)] หรือ [เน้นโทนภาพ (บริเวณสว่าง)]
  • [V.Assist1] เน้นระดับแสง (โทนปานกลาง)

   ให้การแสดงผลอ้างอิงที่เน้นการเปิดรับแสงของวัตถุ (เช่น บุคคล) ที่มีความสว่างปานกลาง

  • [V.Assist2] เน้นโทนภาพ (บริเวณสว่าง)

   ให้การแสดงผลอ้างอิงที่เน้นการไล่ระดับสีของวัตถุที่สว่าง (เช่น ท้องฟ้า)

 4. ตั้งค่า [ตัวช่วยการแสดงผล HDR: ดูภาพ]

  • ภาพที่แปลงแล้วจะแสดงบนหน้าจอสำหรับการเล่นภาพ ซึ่งให้ความประทับใจคล้ายกับที่ปรากฏบนอุปกรณ์แสดงผล HDR
  • เลือก [เน้นระดับแสง (โทนปานกลาง)] หรือ [เน้นโทนภาพ (บริเวณสว่าง)]
  • [เน้นระดับแสง (โทนปานกลาง)] เน้นระดับแสง (โทนปานกลาง)

   ให้การแสดงผลอ้างอิงที่เน้นการเปิดรับแสงของวัตถุ (เช่น บุคคล) ที่มีความสว่างปานกลาง

  • [เน้นโทนภาพ (บริเวณสว่าง)] เน้นโทนภาพ (บริเวณสว่าง)

   ให้การแสดงผลอ้างอิงที่เน้นการไล่ระดับสีของวัตถุที่สว่าง (เช่น ท้องฟ้า)

 5. ตั้งค่าคุณภาพของภาพ

หมายเหตุ

 • การตั้งค่าสำหรับ [ตัวช่วยการแสดงผล HDR: ถ่ายภาพ] ยังใช้กับภาพที่แสดงบนหน้าจอทันทีหลังจากที่คุณถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ความไวแสง ISO แบบขยาย (L, H) ไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายภาพ HDR
 • บางฉากอาจดูแตกต่างจากที่ปรากฏบนอุปกรณ์แสดงผล HDR
 • ฮิสโตแกรมของภาพที่ถ่ายด้วยการตั้งค่า [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพตามที่แปลงสำหรับตัวช่วยการแสดงผล HDR พื้นที่ภาพที่แสดงเป็นสีเทาในฮิสโตแกรมบ่งบอกคร่าวๆ ถึงค่าสัญญาณที่ไม่ได้ใช้
 • [การถ่ายภาพ: ประสิทธิภาพแสดงผล] จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] ซึ่งจะถูกตั้งค่าเป็น [ราบรื่น]
 • สำหรับภาพที่ถ่ายด้วยการตั้งค่า [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] ก่อนที่จะเล่นภาพบนอุปกรณ์แสดงผล HDR ให้ตั้งค่า [การเล่นภาพ: สัญญาณออก HDMI HDR] เป็น [เปิด] () โปรดทราบว่าภาพ HDR จะถูกใช้สำหรับการแสดงภาพแบบ Live View บนอุปกรณ์แสดงผล HDR โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [สัญญาณออก HDMI HDR]