ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)

การป้องกันภาพสั่นโดยกล้อง (โหมด IS และดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว) จะลดอาการกล้องสั่นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่า [โหมด IS] เป็น [เปิด] ดังนี้ เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS โปรดทราบว่า [โหมด IS] จะไม่แสดงขึ้น เมื่อใช้เลนส์ที่มีระบบ IS ในกรณีนั้น ให้ปรับสวิตซ์เลนส์ที่มีระบบลดภาพสั่นไปที่ ON ซึ่งรวมระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์เข้ากับกล้อง

โหมด IS

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

 2. เลือก [โหมด IS]

  • เลือก [เปิด]

ข้อควรระวัง

 • [โหมด IS] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งเลนส์ที่มีระบบ IS

ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

 2. เลือกตัวเลือก [ ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS]

 • ปิด (ปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว)

  ระบบป้องกันภาพสั่นพร้อมกับดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวถูกปิดใช้งาน

 • เปิด (เปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว)

  อาการกล้องสั่นจะได้รับการแก้ไข ภาพจะขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

 • เพิ่มประสิทธิภาพ (เพิ่มประสิทธิภาพดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว)

  เทียบกับเมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] อาการกล้องสั่นที่รุนแรงสามารถได้รับการแก้ไข ภาพจะขยายใหญ่มากขึ้น

ข้อควรระวัง

 • ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ทำงานเมื่อปรับสวิตช์กันสั่นแบบออพติคอลของเลนส์ไปที่ ปิด
 • เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS การตั้งค่า [ ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS] เป็น [เปิด] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ] จะตั้งค่า [โหมด IS] เป็น [เปิด] ด้วย
 • แม้ว่าจะยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้เลนส์ EF-S หรือการตัดขอบภาพเคลื่อนไหว แต่พื้นที่ภาพจะลดลงไปอีก
 • เมื่อใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่า 1000 มม. ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ทำงาน
 • การป้องกันภาพสั่นโดยดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในบางขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • มุมมองที่กว้างขึ้น (มุมกว้าง) จะทำให้ระบบป้องกันภาพสั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุมมองที่แคบลง (ระยะไกล) จะทำให้ระบบป้องกันภาพสั่นมีประสิทธิภาพน้อยลง
 • เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง แนะนำให้ตั้งค่าดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวเป็น [ปิด]
 • ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาวะการถ่ายภาพ วัตถุอาจจะเบลออย่างเห็นได้ชัด (วัตถุดูหลุดโฟกัสไปชั่วขณะ) เนื่องจากผลการทำงานของดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว
 • ลองตั้งค่าเป็น [ปิด] เมื่อใช้เลนส์ TS-E หรือเลนส์ตาปลา
 • เนื่องจากดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะขยายภาพ ภาพจึงดูหยาบมากขึ้น จุดรบกวน จุดแสง ฯลฯ อาจปรากฏให้เห็นชัดขึ้น
 • ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ถูกนำมาใช้เมื่อติดเลนส์ภาพยนตร์ดิจิทัล

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าการป้องกันภาพสั่นสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง โปรดดู ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 • ด้วยเลนส์บางชนิด ยังสามารถป้องกันการสั่นไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ระบุโดย “+” ถัดจากไอคอน IS) เมื่อใช้ระบบ IS ของเลนส์ร่วมกับ [โหมด IS] และ [ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว] บนกล้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้ร่วมกับคุณสมบัตินี้ได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน