คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านวิธีการใช้งานแล้ว เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันอันตราย หรือความเสียหายต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือผู้อื่น

คำเตือน คำเตือน:
แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 • เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก

  หากสายคล้องพันรอบคอของบุคคล อาจทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกจากการถูกบีบรัดได้

  หากกลืนชิ้นส่วนของกล้อง หรืออุปกรณ์ที่ให้มากับกล้องเข้าไป จะเป็นอันตรายได้ หากกลืนเข้าไปแล้ว ให้รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

  แบตเตอรี่อันตรายหากกลืนเข้าไป หากกลืนเข้าไปแล้ว ให้รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

 • ให้ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟที่ระบุในคู่มือการใช้งานนี้ สำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์
 • ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 • อย่าให้ผลิตภัณฑ์กระทบกระแทกหรือสะเทือนอย่างรุนแรง
 • อย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในใดๆ
 • หยุดการใช้ผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีสภาพไม่ปกติ เช่น เกิดควันหรือมีกลิ่นแปลกๆ
 • อย่าใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ผสมสี ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
 • อย่าทำให้ผลิตภัณฑ์เปียก อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมหรือของเหลวต่างๆ เข้าไปในผลิตภัณฑ์
 • อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่อาจมีก๊าซไวไฟ

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟไหม้ได้

 • ห้ามทิ้งเลนส์หรือกล้อง/กล้องถ่ายวิดีโอที่ติดเลนส์ไว้ โดยไม่สวมฝาปิดหน้าเลนส์

  เลนส์อาจรวมแสง และเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้

 • อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับขณะเกิดฟ้าแลบ

  การกระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC

  • ให้ใช้แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น
  • อย่าทำให้แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คร้อนหรือเกิดไฟ
  • อย่าใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็ค
  • อย่าให้ขั้วไฟฟ้าสกปรก หรือนำไปสัมผัสกับเข็มโลหะหรือวัตถุโลหะอื่นๆ
  • อย่าใช้แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คที่มีการรั่วซึม
  • เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็ค ให้ห่อหุ้มขั้วไฟฟ้าด้วยเทปฉนวนหรือเครื่องมืออื่น
  • อย่าสัมผัสแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ขณะเกิดฟ้าแลบ

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟไหม้ได้

  หากแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คมีการรั่วซึม และวัตถุนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้น้ำไหลผ่านล้างบริเวณนั้นอย่างทั่วถึง ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตา ให้ใช้น้ำสะอาดจำนวนมากไหลผ่านล้างอย่างทั่วถึง และให้รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่

  • ปัดเอาฝุ่นออกจากปลั๊กไฟและเต้าเสียบเป็นระยะด้วยผ้าแห้ง
  • อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก
  • อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หากปลั๊กไฟไม่ได้เสียบเข้ากับเต้ารับจนสุด
  • อย่าให้ปลั๊กไฟและขั้วไฟฟ้าสกปรก หรือนำไปสัมผัสกับเข็มโลหะหรือวัตถุโลหะอื่นๆ
 • ห้ามวางของหนักทับสายไฟ ห้ามทำลาย หักหรือดัดแปลงสายไฟ
 • อย่าห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าหรือวัตถุอื่นขณะกำลังใช้งาน หรือหลังจากการใช้งานสักพักเมื่อผลิตภัณฑ์ยังมีความร้อนอยู่
 • อย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์โดยการดึงสายไฟ
 • อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเป็นระยะเวลานาน
 • ห้ามชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คที่อุณหภูมิภายนอกช่วง 5 - 40 °C (41 - 104 °F)

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟไหม้ได้

 • อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนังบริเวณเดิมเป็นระยะเวลานานระหว่างการใช้งาน

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดรอยแผลไหม้ เช่น ผิวหนังมีผื่นแดงหรือเม็ดพุพอง ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ร้อนก็ตาม แนะนำให้ใช้ขาตั้งสามขาหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ร้อน และสำหรับบุคคลที่มีปัญหาระบบไหลเวียนโลหิตหรือผิวหนังที่แพ้ง่าย

 • ทำตามเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพื่อปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้งาน

  หากไม่กระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์อื่นทำงานผิดปกติ เนื่องจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง:
ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ห้ามยิงแฟลชถ่ายภาพใกล้ดวงตา

  อาจทำอันตรายต่อดวงตา

 • อย่ามองที่หน้าจอหรือมองผ่านช่องมองภาพเป็นระยะเวลานาน

  การกระทำนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการป่วยที่มีลักษณะคล้ายกับอาการคลื่นไส้อาเจียน หากเกิดกรณีเช่นนี้ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันที และรอสักครู่ก่อนที่จะกลับมาใช้งานผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

 • แฟลชที่ยิงออกมาจะมีอุณหภูมิสูง ให้นำนิ้วมือ ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และวัตถุออกห่างจากชุดแฟลช ขณะทำการถ่ายภาพ

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการเผาไหม้หรือแฟลชทำงานผิดปกติ

 • ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก

  ผลิตภัณฑ์อาจจะร้อน/เย็นจัด และเป็นสาเหตุให้เผาไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บเมื่อสัมผัส

 • สายคล้องมีไว้เพื่อใช้บนร่างกายเท่านั้น การแขวนสายคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่บนตะขอเกี่ยวหรือวัตถุอื่นๆ อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ อย่าเขย่าผลิตภัณฑ์หรือทำให้ผลิตภัณฑ์กระทบกระแทกอย่างรุนแรง
 • ห้ามใช้แรงดันเลนส์อย่างรุนแรง หรือใช้วัตถุกระแทกเลนส์

  การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

 • เพียงแค่ติดผลิตภัณฑ์บนขาตั้งสามขา จะทำให้มีความแข็งเเรงเพียงพอ
 • ห้ามโยกย้ายผลิตภัณฑ์ไปมาหากผลิตภัณฑ์ติดอยู่กับขาตั้งกล้อง

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 • ห้ามสัมผัสส่วนประกอบใดๆ ภายในผลิตภัณฑ์

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

 • หากเกิดความผิดปกติทางผิวหนังหรือระคายเคืองระหว่างหรือหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้และปรึกษาแพทย์ทันที