แถบเมนู: โฟกัสอัตโนมัติ (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

ในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)] หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น