การรีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสาร

การตั้งค่าการสื่อสารไร้สายทั้งหมดสามารถลบได้ โดยการลบการตั้งค่าการสื่อสารไร้สาย คุณจะสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผย หากคุณให้ยืมหรือให้กล้องของคุณกับคนอื่น

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: รีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสาร]

  2. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

  • หากคุณจับคู่กล้องด้วยสมาร์ทโฟน บนหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ให้ลบข้อมูลการเชื่อมต่อของกล้อง เมื่อคุณต้องการให้คืนค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าการสื่อสารแบบไร้สาย

หมายเหตุ

  • การเลือกตัวเลือก [ตั้งค่าการสื่อสาร] สำหรับ [ตั้งค่าอื่นๆ] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง] สามารถลบการตั้งค่าการสื่อสารแบบไร้สายทั้งหมดได้