การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

ขอบจาง ภาพบิดเบี้ยว และปัญหาอื่นๆ อาจเกิดจากลักษณะเฉพาะทางแสงของเลนส์ กล้องสามารถปรับชดเชยปรากฏการณ์เหล่านี้ได้โดยใช้ [แก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์]

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: แก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์]

 2. เลือกตัวเลือก

 3. เลือกการตั้งค่า

  • ยืนยันว่าชื่อของเลนส์ที่ติดตั้งและ (ยกเว้นการแก้ไขการเลี้ยวเบน) [มีข้อมูลแก้ไข] แสดงขึ้น
  • หาก [ไม่มีข้อมูลแก้ไข] หรือ [แก้ไขระดับแสงขอบภาพ] แสดงขึ้น โปรดดู ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพซ้อน

การแก้ไขระดับแสงขอบภาพ

ขอบจาง (มุมภาพมืด) สามารถได้รับการแก้ไข

ข้อควรระวัง

 • อาจมีจุดรบกวนปรากฏที่ขอบภาพโดยขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ
 • ยิ่งความไวแสง ISO สูงขึ้น ปริมาณการแก้ไขจะยิ่งต่ำลง

หมายเหตุ

 • ปริมาณการแก้ไขที่ใช้จะต่ำกว่าปริมาณการแก้ไขสูงสุดที่ใช้ด้วย Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS)
 • ระดับแสงขอบภาพจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ] เมื่อมีการบันทึกข้อมูลแก้ไขไว้ในกล้อง

การแก้ไขความคลาดส่วน

ความคลาดส่วน (ภาพบิดเบี้ยว) สามารถได้รับการแก้ไข

ข้อควรระวัง

 • ในการแก้ไขความคลาดส่วน กล้องจะถ่ายภาพที่มีพื้นที่ภาพแคบกว่าพื้นที่ที่เห็นในการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ซึ่งจะตัดขอบภาพออกนิดหน่อยและลดความละเอียดที่ปรากฏลงเล็กน้อย
 • การใช้การแก้ไขความคลาดส่วนอาจทำให้มุมมองเปลี่ยนไปเล็กน้อย
 • ปริมาณของภาพที่ถูกครอบตัดอาจแตกต่างกันไประหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • เมื่อใช้เลนส์ RF จะมีการรองรับการแก้ไขความคลาดส่วนในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล

ความคลาดเคลื่อนต่างๆ จากลักษณะเฉพาะทางแสงของเลนส์สามารถได้รับการแก้ไข พร้อมกับการเลี้ยวเบนและการสูญเสียความละเอียดเนื่องจากฟิลเตอร์ Low-Pass

หาก [ไม่มีข้อมูลแก้ไข] หรือ [แก้ไขระดับแสงขอบภาพ] แสดงขึ้นโดย [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] คุณสามารถใช้ EOS Utility เพื่อเพิ่มข้อมูลแก้ไขเลนส์ลงในกล้อง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน EOS Utility

ข้อควรระวัง

 • การประมวลผลภาพหลังจากที่คุณถ่ายภาพจะใช้เวลานานขึ้นเมื่อตั้งค่าเป็น [สูง] (ซึ่งทำให้ไฟแสดงสถานะติดสว่างนานขึ้น)
 • จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะน้อยลง เมื่อใช้ [สูง] การบันทึกภาพไปยังการ์ดก็จะใช้เวลานานขึ้น
 • จุดรบกวนอาจมีมากขึ้นตามผลของการแก้ไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ ขอบภาพอาจถูกเน้นได้ด้วยเช่นกัน ปรับความคมชัดของรูปแบบภาพหรือตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] เป็น [ไม่ใช้งาน] ตามต้องการก่อนถ่ายภาพ
 • ยิ่งความไวแสง ISO สูงขึ้น ปริมาณการแก้ไขจะยิ่งต่ำลง
 • สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] จะไม่ปรากฏขึ้น (ไม่สามารถใช้งานแก้ไข)
 • ผลของตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอลไม่สามารถตรวจสอบได้บนหน้าจอในเวลาที่ถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] เป็น [มาตรฐาน] หรือ [สูง] ไว้ [แก้ไขสีคลาดเคลื่อน] และ [แก้ไขการเลี้ยวเบน] จะไม่แสดงขึ้น แต่ทั้งคู่จะถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] สำหรับการถ่ายภาพ

การแก้ไขสีคลาดเคลื่อน

ความคลาดสี (สีที่ผิดปกติรอบวัตถุ) สามารถได้รับการแก้ไข

หมายเหตุ

 • [แก้ไขสีคลาดเคลื่อน] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] เป็น [มาตรฐาน] หรือ [สูง]

การแก้ไขการเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบน (การสูญเสียความคมชัดที่เกิดจากรูรับแสง) สามารถได้รับการแก้ไข

ข้อควรระวัง

 • จุดรบกวนอาจมีมากขึ้นตามผลของการแก้ไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ
 • ยิ่งความไวแสง ISO สูงขึ้น ปริมาณการแก้ไขจะยิ่งต่ำลง

หมายเหตุ

 • “การแก้ไขการเลี้ยวเบน” จะแก้ไขความละเอียดที่ลดลงไม่เพียงแต่จากการเลี้ยวเบนแต่ยังมาจากฟิลเตอร์ Low-Pass และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น การแก้ไขยังมีประสิทธิภาพสำหรับการเปิดรับแสงเมื่อเปิดรูรับแสงกว้าง
 • [แก้ไขการเลี้ยวเบน] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] เป็น [มาตรฐาน] หรือ [สูง]

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังทั่วไปสำหรับการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

 • การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ไม่สามารถใช้กับภาพ JPEG ที่มีอยู่ได้
 • เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่ใช่ของแคนนอน แนะนำให้ตั้งค่าการแก้ไขเป็น [ไม่ใช้งาน] แม้ว่า [มีข้อมูลแก้ไข] จะแสดงขึ้น
 • การขยายขอบของภาพอาจแสดงบางส่วนของภาพที่ไม่ได้รับการบันทึกเอาไว้
 • ปริมาณการแก้ไข (ยกเว้นการแก้ไขการเลี้ยวเบน) จะน้อยลงสำหรับเลนส์ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลระยะทาง

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบทั่วไปสำหรับการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

 • ผลการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์จะแตกต่างกันไปตามเลนส์และสภาวะการถ่ายภาพ นอกจากนี้ ผลที่ออกมาอาจไม่ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ สภาพการถ่ายภาพ ฯลฯ
 • หากสังเกตผลการแก้ไขได้ยาก แนะนำให้ทำการขยาย และตรวจสอบภาพหลังการถ่าย
 • มีการใช้การแก้ไขแม้ว่าจะติดตั้งตัวขยายกำลังหรือตัวแปลงขนาดเท่าตัว
 • หากไม่ได้บันทึกข้อมูลแก้ไขสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งลงในกล้อง ผลที่ได้จะเหมือนกับเมื่อตั้งค่าการแก้ไขเป็น [ไม่ใช้งาน] (ยกเว้นการแก้ไขการเลี้ยวเบน)
 • หากมีความจำเป็น โปรดดูคู่มือการใช้งาน EOS Utility