การล็อคหลายหน้าที่

กำหนดให้การควบคุมการทำงานกล้องล็อค เมื่อมีการใช้งานการล็อคหลายหน้าที่ นี้สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ล็อคหลายหน้าที่]

  2. เลือกการควบคุมการทำงานกล้องที่ต้องการล็อค

    • กด ตั้งค่า เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ]
    • เลือก [ตกลง]
    • การกดปุ่ม การล็อคหลายหน้าที่ จะล็อคปุ่มควบคุมกล้องที่เลือก [ตรวจสอบ]

หมายเหตุ

  • เครื่องหมายดอกจัน “*” ที่ด้านขวาของ [ตั้งค่า: ล็อคหลายหน้าที่] ระบุว่ามีการแก้ไขค่าเริ่มต้น