การหมุนภาพอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับภาพที่ถ่ายเป็นแนวตั้งในขณะที่แสดงภาพ

 1. เลือก [ตั้งค่า: หมุนภาพอัตโนมัติ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เปิด การถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์

   หมุนภาพอัตโนมัติทั้งที่แสดงบนกล้องและคอมพิวเตอร์

  • เปิด คอมพิวเตอร์

   หมุนภาพอัตโนมัติเฉพาะที่แสดงบนคอมพิวเตอร์

  • ปิด

   ภาพจะไม่หมุนโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

 • ภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่าการหมุนภาพอัตโนมัติเป็น [ปิด] จะไม่หมุนในระหว่างการเล่นภาพ แม้ว่าคุณจะตั้งค่าการหมุนภาพอัตโนมัติเป็น [เปิด] ในภายหลัง

หมายเหตุ

 • หากถ่ายภาพในขณะที่เล็งกล้องขึ้นหรือลง การหมุนภาพอัตโนมัติไปยังทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการดูอาจไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้อง
 • หากภาพไม่หมุนอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ ลองใช้ซอฟต์แวร์ EOS