การแสดงข้อมูล

แผง LCD

หน้าจอภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 1

 1. (1) ล็อคหลายหน้าที่
 2. (2) โหมดถ่ายภาพ
 3. (3) ระดับแบตเตอรี่
 4. (4) ระดับแบตเตอรี่ WFT
 5. (5) การชดเชยระดับแสงแฟลช
 6. (6) การชดเชยแสง
 7. (7) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 1. (8) ฟังก์ชั่น Wi-Fi/สถานะ WFT (แบบไร้สาย)/สถานะ WFT (แบบมีสาย)
 2. (9) ความเร็วชัตเตอร์
 3. (10) ค่ารูรับแสง
 4. (11) ตัวแสดงระดับค่าแสง/ปริมาณการชดเชยแสง/ช่วง AEB
 5. (12) ความไวแสง ISO
 6. (13) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

หน้าจอภาพนิ่ง 2

 1. (1) โหมดขับเคลื่อน
 2. (2) วิธีโฟกัสอัตโนมัติ
 3. (3) การโฟกัสอัตโนมัติ
 4. (4) ช่องเสียบการ์ด
 5. (5) โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 1. (6) สมดุลแสงขาว
 2. (7) โหมดวัดแสง
 3. (8) รูปแบบภาพ
 4. (9) คุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หน้าจอภาพเคลื่อนไหว 2

 1. (1) วิธีโฟกัสอัตโนมัติ
 2. (2) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 3. (3) ช่องเสียบการ์ด
 1. (4) สมดุลแสงขาว
 2. (5) Canon Log
 3. (6) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

เวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหวกำลังดำเนินอยู่

 1. (1) เวลาที่ใช้ไปในการบันทึกข้อมูล
 1. (2) กำลังทำการบันทึก/กำลังทำการบันทึกภายนอก (10-บิต, ผ่าน HDMI)

หน้าจอการถ่ายภาพนิ่ง

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้
 1. (1) จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด
 2. (2) จำนวนภาพที่ถ่ายได้/จำนวนวินาทีตั้งเวลารอถ่ายภาพ
 3. (3) การถ่ายคร่อมโฟกัส/HDR/การถ่ายภาพซ้อน/การลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ/การตั้งเวลาค้างชัตเตอร์/การตั้งช่วงเวลาถ่าย
 4. (4) โหมดถ่ายภาพ
 5. (5) วิธีโฟกัสอัตโนมัติ
 6. (6) การโฟกัสอัตโนมัติ
 7. (7) คุณภาพของภาพ
 8. (8) การ์ด
 9. (9) โหมดขับเคลื่อน
 10. (10) โหมดวัดแสง
 11. (11) จำนวนภาพที่เหลือสำหรับการถ่ายคร่อมโฟกัส การถ่ายภาพซ้อน หรือการตั้งช่วงเวลาถ่าย
 1. (12) ระดับอิเล็กทรอนิกส์
 2. (13) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
 3. (14) ระดับแบตเตอรี่
 4. (15) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 5. (16) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 6. (17) ปุ่มควบคุมทันใจ
 7. (18) การถ่ายลดแสงวูบวาบ
 8. (19) สมดุลแสงขาว/การปรับแก้สมดุลแสงขาว
 9. (20) รูปแบบภาพ
 10. (21) การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 11. (22) การตัดขอบ/อัตราส่วนภาพนิ่ง
 12. (23) จุด AF (AF จุดเดียว)
 1. (24) การถ่ายภาพคร่อม/การถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช
 2. (25) ตัวช่วยมอง
 3. (26) HDR PQ
 4. (27) แฟลชพร้อมทำงาน/ล็อคแฟลช FE/ซิงค์แฟลชความเร็วสูง
 5. (28) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6. (29) ชัตเตอร์แบบแตะ/สร้างโฟลเดอร์
 7. (30) ล็อค AE
 8. (31) การเตือนความเร็วชัตเตอร์/ล็อคหลายหน้าที่
 1. (32) ค่ารูรับแสง
 2. (33) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 3. (34) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 4. (35) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 5. (36) จำลองระดับแสง
 6. (37) ปุ่มขยาย
 7. (38) ความไวแสง ISO
 8. (39) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
 9. (40) การชดเชยแสง
 10. (41) ตัวแสดงระดับค่าแสง

หมายเหตุ

 • คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงเพื่อตอบสนองต่อการกดปุ่ม ข้อมูล ()
 • ระดับอิเล็กทรอนิกส์จะไม่แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI เข้ากับโทรทัศน์
 • ไอคอนอื่นๆ อาจแสดงขึ้นชั่วคราวหลังจากทำการปรับค่า

หน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้
 1. (1) ระดับแบตเตอรี่
 2. (2) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้/ระยะเวลาที่ใช้ไปในการบันทึก
 3. (3) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 4. (4) โหมดถ่ายภาพ
 5. (5) วิธีโฟกัสอัตโนมัติ
 6. (6) ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 7. (7) ระดับบันทึกเสียง (ตั้งเอง/สัญญาณเข้า Line)
 8. (8) ระดับเสียงหูฟัง
 9. (9) ภาพเคลื่อนไหว HDR
 10. (10) Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
 1. (11) การเตือนอุณหภูมิ
 2. (12) จุด AF (AF จุดเดียว)
 3. (13) ระดับอิเล็กทรอนิกส์
 4. (14) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 5. (15) การบันทึกภาพเคลื่อนไหวกำลังดำเนินการอยู่
 6. (16) การ์ดสำหรับการบันทึก/การดูภาพ
 7. (17) สมดุลแสงขาว/การปรับแก้สมดุลแสงขาว
 8. (18) รูปแบบภาพ
 9. (19) การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 10. (20) ปุ่มขยาย
 1. (21) ตัวแสดงระดับบันทึกเสียง (ตั้งเอง/สัญญาณเข้า Line)
 2. (22) การตั้งเวลาถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 3. (23) ล็อค AE
 4. (24) ความเร็วชัตเตอร์
 5. (25) Canon Log
 6. (26) ค่ารูรับแสง
 1. (27) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 2. (28) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 3. (29) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 4. (30) ความไวแสง ISO
 5. (31) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
 6. (32) การชดเชยแสง
 7. (33) ตัวแสดงระดับค่าแสง (ระดับการวัดแสง)

ข้อควรระวัง

 • คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงเพื่อตอบสนองต่อการกดปุ่ม ข้อมูล ()
 • ระดับอิเล็กทรอนิกส์จะไม่แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI เข้ากับโทรทัศน์
 • ระดับอิเล็กทรอนิกส์ เส้นตาราง และฮิสโตแกรมไม่สามารถแสดงในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (และหากแสดงอยู่ในปัจจุบัน การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยกเลิกการแสดงนั้น)
 • เวลาที่ใช้ได้ต่อการบันทึกจะเปลี่ยนเป็นเวลาที่ผ่านไปหลังจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้น

หมายเหตุ

 • ไอคอนอื่นๆ อาจแสดงขึ้นชั่วคราวหลังจากทำการปรับค่า

ไอคอนแสดงฉาก

ในโหมดถ่ายภาพ [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ] หรือในโหมดบันทึกภาพ [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)] กล้องจะตรวจจับประเภทของฉากและกำหนดการตั้งค่าทั้งหมดให้สอดคล้องกัน ประเภทของฉากที่ตรวจจับได้จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ

วัตถุ

ฉากหลัง

บุคคล*1 วัตถุอื่นนอกจากคน สีฉากหลัง
กำลังเคลื่อนที่*2 ฉากธรรมชาติ/กลางแจ้ง กำลังเคลื่อนที่*2 ใกล้*3
สว่าง ภาพบุคคล (สว่าง) ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (สว่าง) ฉากธรรมชาติ/กลางแจ้ง (สว่าง) ไม่ใช่ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (สว่าง) ไม่ใช่ภาพบุคคลระยะใกล้ (สว่าง) สีเทา
ย้อนแสง ภาพบุคคล (สว่าง/ย้อนแสง) ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (สว่าง/ย้อนแสง) ฉากธรรมชาติ/กลางแจ้ง (สว่าง/ย้อนแสง) ไม่ใช่ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (สว่าง/ย้อนแสง) ไม่ใช่ภาพบุคคลระยะใกล้ (สว่าง/ย้อนแสง)
ท้องฟ้า ภาพบุคคล (มีท้องฟ้า) ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (มีท้องฟ้า) ฉากธรรมชาติ/กลางแจ้ง (มีท้องฟ้า) ไม่ใช่ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (มีท้องฟ้า) ไม่ใช่ภาพบุคคลระยะใกล้ (มีท้องฟ้า) สีฟ้าอ่อน
ย้อนแสง ภาพบุคคล (มีท้องฟ้า/ย้อนแสง) ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (มีท้องฟ้า/ย้อนแสง) ฉากธรรมชาติ/กลางแจ้ง (มีท้องฟ้า/ย้อนแสง) ไม่ใช่ภาพบุคคลมีการเคลื่อนที่ (มีท้องฟ้า/ย้อนแสง) ไม่ใช่ภาพบุคคลระยะใกล้ (มีท้องฟ้า/ย้อนแสง)
อาทิตย์ตก *4 ไม่ใช่ภาพบุคคล (อาทิตย์ตก) *4 สีส้ม
สปอตไลท์ ภาพบุคคล (สปอตไลท์) ไม่ใช่ภาพบุคคล (สปอตไลท์) ไม่ใช่ภาพบุคคลระยะใกล้ (สปอตไลท์) สีน้ำเงินเข้ม
ที่มืด ภาพบุคคล (ที่มืด) ไม่ใช่ภาพบุคคล (ที่มืด) ไม่ใช่ภาพบุคคลระยะใกล้ (ที่มืด)
ใช้ขาตั้งกล้อง*1 ภาพบุคคล (ที่มืด/ใช้ขาตั้งกล้อง)*5*6 *4 ฉากธรรมชาติ/กลางแจ้ง (ที่มืด/ใช้ขาตั้งกล้อง)*5*6 *4
 • 1: ไอคอนสำหรับวัตถุอื่นนอกจากคน/สัตว์จะแสดงขึ้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
 • 2: ไม่แสดงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • 3: แสดงเมื่อเลนส์ที่ติดตั้งมีข้อมูลระยะทาง หากใช้ท่อต่อเสริมหรือเลนส์ระยะใกล้ ไอคอนที่แสดงอาจไม่ตรงกับฉากที่แท้จริง
 • 4: ไอคอนของฉากที่เลือกจากฉากที่สามารถตรวจจับได้จะแสดงขึ้น
 • 5: แสดงเมื่อมีเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
  ฉากถ่ายภาพมืด ฉากกลางคืน และกล้องติดอยู่กับขาตั้งกล้อง
 • 6: แสดงเมื่อใช้เลนส์ใดๆ ต่อไปนี้:
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • เลนส์ที่มีระบบลดภาพสั่น ซึ่งออกสู่ตลาดในปี 2012 เป็นต้นมา
 • ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงเมื่อมีเงื่อนไขทั้งใน *5 และ *6

หมายเหตุ

 • สำหรับบางฉากหรือบางสภาวะการถ่ายภาพ ไอคอนที่แสดงอาจไม่ตรงกับฉากที่แท้จริง

หน้าจอการเล่นภาพ

การแสดงข้อมูลพื้นฐานสำหรับภาพนิ่ง

 1. (1) สถานะการแสดงผล HDR/ตัวช่วยมอง
 2. (2) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 3. (3) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 4. (4) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 5. (5) ระดับแบตเตอรี่
 6. (6) หมายเลขภาพปัจจุบัน/ภาพทั้งหมด/จำนวนภาพที่พบ
 7. (7) ความเร็วชัตเตอร์
 8. (8) ค่ารูรับแสง
 9. (9) ปริมาณการชดเชยแสง
 10. (10) ส่งไปยังคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟนแล้ว
 1. (11) เสียงบันทึก
 2. (12) คะแนน
 3. (13) การป้องกันภาพ
 4. (14) หมายเลขการ์ด
 5. (15) หมายเลขโฟลเดอร์-หมายเลขไฟล์
 6. (16) คุณภาพของภาพ/ภาพที่แก้ไข/การตัดภาพ/ดึงเฟรมภาพ
 7. (17) ความไวแสง ISO
 8. (18) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

ข้อควรระวัง

 • หากใช้กล้องตัวอื่นถ่ายภาพ ข้อมูลการถ่ายภาพบางส่วนอาจไม่ปรากฏขึ้น
 • ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนี้อาจไม่สามารถเล่นได้บนกล้องอื่นๆ

การแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับภาพนิ่ง

 1. (1) ค่ารูรับแสง
 2. (2) รูปแบบภาพ/การตั้งค่า
 3. (3) ความเร็วชัตเตอร์
 4. (4) การปรับแก้/การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว
 5. (5) โหมดถ่ายภาพ/การถ่ายภาพซ้อน/ดึงเฟรมภาพ
 6. (6) สมดุลแสงขาว
 7. (7) การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 8. (8) คุณภาพของภาพ/ภาพที่แก้ไข/การตัดภาพ
 1. (9) ปริมาณการชดเชยแสง
 2. (10) วันที่และเวลาถ่ายภาพ
 3. (11) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 4. (12) ความไวแสง ISO
 5. (13) แถบเลื่อน
 6. (14) ปริมาณการชดเชยระดับแสงแฟลช/การสะท้อนแสงแฟลช/การถ่ายภาพ HDR/การลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ
 7. (15) โหมดวัดแสง
 8. (16) ขนาดไฟล์
 9. (17) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
 • สำหรับภาพที่ถ่ายในการถ่ายภาพ RAW+JPEG/HEIF ระบุขนาดไฟล์ RAW
 • เส้นที่บ่งบอกพื้นที่ภาพจะแสดงขึ้นสำหรับภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่าอัตราส่วนภาพ () และมีการตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น RAW หรือ RAW+JPEG
 • สำหรับภาพที่มีการเพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ มีเส้นแสดงขึ้นเพื่อระบุพื้นที่ภาพ
 • ระหว่างการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชโดยไม่มีการชดเชยระดับแสงแฟลช [การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชโดยไม่มีการชดเชยระดับแสงแฟลช] จะแสดงขึ้น
 • [การถ่ายภาพแบบสะท้อนแสงแฟลช] แสดงถึงภาพที่ถ่ายโดยใช้การถ่ายภาพแบบสะท้อนแสงแฟลช
 • ไอคอนสำหรับลูกเล่น () และค่าการปรับช่วงการรับแสงจะแสดงขึ้นสำหรับภาพที่ถ่ายในการถ่ายภาพ HDR
 • [การถ่ายภาพซ้อน] แสดงถึงภาพที่ถ่ายในการถ่ายภาพซ้อน
 • [ลดจุดรบกวนถ่ายหลายภาพ] แสดงถึงภาพที่ประมวลผลโดยมีการลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ
 • [ภาพนิ่งจากภาพทดสอบ] แสดงถึงภาพทดสอบสำหรับภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
 • [ภาพที่สร้างและบันทึกหลังจากดำเนินการประมวลผล] แสดงถึงภาพที่สร้างและบันทึกโดยดำเนินการประมวลผลภาพ RAW การปรับขนาด การตัดภาพ หรือการดึงเฟรมภาพ
 • [การตัดภาพ (ภาพ)] แสดงถึงภาพที่ครอบตัดแล้วบันทึก

การแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับภาพเคลื่อนไหว

 1. (1) การเล่นภาพเคลื่อนไหว
 2. (2) โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว/โหมดอัตราเฟรมสูง
 3. (3) ขนาดภาพ
 4. (4) อัตราเฟรม
 1. (5) วิธีการบีบอัด
 2. (6) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 3. (7) ระยะเวลาบันทึก/ไทม์โค้ด
 4. (8) รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • เพื่อความเรียบง่าย คำอธิบายจะถูกละเว้นสำหรับรายการที่รวมอยู่ในการแสดงข้อมูลพื้นฐาน/รายละเอียดสำหรับภาพนิ่ง ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ที่นี่

หมายเหตุ

 • ระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหว “*, *” จะแสดงขึ้นสำหรับพารามิเตอร์ [ละเอียด] และ [ต่ำ] ของ [ความคมชัด] ใน [รูปแบบภาพ]