Ostale informacije

  • Manual/software URL

    Da biste preuzeli uputstva za upotrebu, izaberite [Set-up: Manual/software URL] i skenirajte prikazani QR kod pomoću pametnog telefona. Takođe možete koristiti računar da pristupite web lokaciji na prikazanoj URL adresi i preuzmete softver.

  • Certification Logo Display

    Izaberite [Set-up: Certification Logo Display] da biste prikazali neke od logotipa sertifikata kamere. Drugi logotipi sertifikata mogu se naći na kućištu kamere i pakovanju.

  • Firmware

    Izaberite [Set-up: Firmware] da biste ažurirali firmver kamere.