Automatsko nivelisanje videa

Automatsko nivelisanje pomaže da filmovi budu ispravljeni dok ih snimate. Sa ovom funkcija, oblast prikaza može da se suzi, a subjekti mogu da budu uvećani.

Oprez

  • Podesite [Shooting: Movie Digital IS] na [Off].
  1. Izaberite [Shooting: Movie Auto level].

  2. Izaberite opciju.