Uvod

  • Pre nego što počnete da snimate, obavezno pročitajte sledeće

    Da biste izbegli probleme sa snimanjem i nezgode, prvo pročitajte Bezbednosna uputstva i Mere predostrožnosti pri rukovanju. Takođe pažljivo pročitajte ovaj Napredno korisničko uputstvo kako biste bili sigurni da pravilno koristite kameru.

  • Napravite nekoliko probnih snimaka da bi ste upoznali uređaj

    Nakon snimanja, reprodukujte slike i proverite da li su pravilno snimljene. Ako je kamera ili memorijska kartica neispravna i slike se ne mogu snimiti ili preneti na računar, Canon se ne može smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak ili neprijatnosti.

  • Autorska prava

    Zakonom je zabranjena neovlašćena javna upotreba slika snimljenih kamerom koje uključuju subjekte zaštićene autorskim pravima. Takođe imajte na umu da određeni javni nastupi, izložbe itd. mogu zabraniti fotografisanje čak i za privatne potrebe.