Korišćenje ekrana i postolja

Možete promeniti pravac i ugao ekrana.

  1. Izvucite ekran i postolje.

    • Ekran se podiže nagore i otvara za oko 180°.
    • Koristeći postolje, možete podesiti nagib kamere nadole u ​​opsegu od –30° do –10° ili nagore u opsegu od 10° do 30°.

Oprez

  • Izbegavajte da se ekran previše otvori, što dovodi do nepotrebnog pritiska na šarku.

Napomene

  • Slika u ogledalu subjekta (obrnuto desno i levo) se prikazuje kada je ekran okrenut prema subjektu ispred kamere ().
  • Prevrtanje ekrana prebacuje operaciju Left key i Right key tastera.