Ovaj priručnik je za PoverShot V10 sa firmverom verzije 1.1.0 ili noviji.