Kartica menija: Bežične funkcije

Oprez

  • Neke stavke menija se ne mogu konfigurisati dok je kamera povezana sa računarima ili drugim uređajima preko interfejs kabla.
  • Wi-Fi veze se prekidaju kada isključite kameru.
  • Kada je uspostavljena Wi-Fi veza, automatsko isključivanje kamere ne funkcioniše.