Automatski spori zatvarač videa

Možete odabrati da li želite da snimate filmove koji su svetliji i koji su manje pogođeni šumom slike nego kada su podešeni na [Disable] automatskim usporavanjem brzine zatvarača pri slabom osvetljenju.

Dostupno u režimu snimanja [Movies]. Sa [Movie IS mode], ova funkcija je fiksirana na [Enable], a sa [Smooth skin movie], na [Disable]. Primenjuje se kada je brzina snimanja filma 59.94 fps or 50.00 fps.

 1. Izaberite [Shooting: Movie Auto slow shutter].

 2. Izaberite opciju.

  • Disable

   Omogućava vam da snimate filmove sa glatkijim, prirodnijim pokretima, manje pod uticajem podrhtavanja subjekta nego kada je podešeno na [Enable]. Imajte na umu da pri slabom osvetljenju filmovi mogu biti tamniji nego kada su podešeni na [Enable].

  • Enable

   Omogućava vam da snimate svetlije filmove nego kada je podešeno na [Disable] automatskim smanjenjem brzine zatvarača na 1/30 sek. (NTSC) ili 1/25 sek. (PAL) pri slabom osvetljenju.

Napomene

 • Postavljanje na [Disable] se preporučuje kada snimate subjekte u pokretu pri slabom osvetljenju ili kada se mogu pojaviti zaostale slike kao što su tragovi (duh slike).