IS podešavanje

Možete smanjiti podrhtavanje fotoaparata dok se snimaju filmovi.

Oprez

 • Podesite [Shooting: Movie Auto level] na [Disable].
 1. Izaberite [Shooting: Movie Digital IS].

 2. Izaberite opciju.

  • Off (IS setting off)

   Deaktivira stabilizaciju slike.

  • On (IS setting on)

   Drmanje kamere će biti korigovano. Slika će biti malo uvećana.

  • Enhanced (IS setting enhanced)

   U poređenju sa podešavanjem [On], jače podrhtavanje fotoaparata se može ispraviti. Slika će biti uvećana.

Oprez

 • Stabilizacija iz postavke Digital IS može biti manje efikasna pri nekim veličinama snimanja filmova.
 • Razmotrite podešavanje na [Off] kada koristite stativ.
 • U zavisnosti od subjekta i uslova snimanja, zamućenje subjekta može biti primetno (objekti mogu na trenutak izgledati van fokusa) zbog efekta podešavanja Digital IS.
 • Slike izgledaju zrnatije zbog postavke Digital IS, koja uvećava slike. Takođe mogu postati primetni šum, tačke svetlosti itd.