Obrnut ekran

Slika u ogledalu se može prikazati kada snimate sa ekranom okrenutim prema subjektu (prema prednjoj strani kamere).

  1. Izaberite [Shooting: Reverse display].

  2. Izaberite [On].

    • Izaberite [Off] ako ne želite da se prikazuje unazad kada je ekran okrenut prema objektu.