Wi-Fi podešavanja

 1. Izaberite [Communication functions: Wi-Fi settings].

 2. Izaberite opciju.

  • Wi-Fi

   Kada je upotreba elektronskih i bežičnih uređaja zabranjena, na primer u avionima ili u bolnicama, podesite je na [Disable].

  • MAC adresa

   Možete proveriti MAC adresu kamere.

Provera MAC adrese

Možete proveriti MAC adresu kamere.

 1. Izaberite [Communication functions: Wi-Fi settings].

 2. Izaberite [MAC address].

 3. Proverite MAC adresu.