Stanje pripravnosti: Niska rezolucija

Podesite na [On] da biste uštedeli energiju baterije i kontrolisali porast temperature kamere tokom stanja pripravnosti.

Kao rezultat toga, može vam omogućiti da snimate filmove tokom dužeg perioda.

  1. Izaberite [Shooting: Standby: Low res.].

  2. Izaberite [On].

Oprez

  • Kvalitet slike na ekranu u stanju pripravnosti može se razlikovati od kvaliteta slike na ekranu tokom snimanja filma.
  • Nakratko kada počnete da snimate filmove, prikaz slike može ostati na trenutnom kadru umesto da se ažurira.