GPS podešavanja

GPS preko mobilnog

Možete da označite slike pomoću pametnog telefona koji podržava Bluetooth.

Dovršite ova podešavanja nakon što instalirate namensku aplikaciju Camera Connect () na pametnom telefonu.

 1. Na pametnom telefonu aktivirajte usluge lokacije.

 2. Uspostavite Bluetooth vezu.

  • Pokrenite Camera Connect i uparite kameru i pametni telefon preko Bluetooth.
 3. Izaberite [Wireless settings: GPS settings].

 4. Izaberite [GPS via mobile].

 5. Izaberite [Enable].

 6. Snimite fotografiju.

  • Slike su geografski označene informacijama sa pametnog telefona.

Prikaz GPS informacija

Informacije o lokaciji dodate vašim snimcima možete da proverite na ekranu sa informacijama o snimanju ().

 • (1) Geografska širina
 • (2) Geografska dužina
 • (3) Nadmorska visina
 • (4) UTC (univerzalno koordinirano vreme)

Oprez

 • Informacije o lokaciji se dobijaju sa pametnog telefona samo dok je kamera uparena sa njim preko Bluetooth.
 • Informacije o pravcu se ne dobijaju.
 • Pribavljene informacije o lokaciji možda neće biti tačne, u zavisnosti od uslova putovanja ili statusa pametnog telefona.
 • Možda će biti potrebno neko vreme da dobijete informacije o lokaciji sa pametnog telefona nakon što uključite kameru.
 • Informacije o lokaciji se više ne dobijaju nakon bilo koje od sledećih operacija.
  • Uparivanje sa bežičnim daljinskim upravljačem preko Bluetooth
  • Isključivanje kamere
  • Napuštanje Camera Connect
  • Deaktiviranje usluga lokacije na pametnom telefonu
 • Informacije o lokaciji se više ne dobijaju ni u jednoj od sledećih situacija.
  • Napajanje kamere se isključuje
  • Bluetooth veza je prekinuta
  • Preostali nivo baterije pametnog telefona je nizak

Napomene

 • Koordinisano univerzalno vreme, skraćeno UTC, u suštini je isto što i srednje vreme po Griniču.
 • Za filmove se dodaju prvobitno dobijene GPS informacije.