Mere predostrožnosti za bežičnu komunikaciju

Ako brzina prenosa opadne, veza se izgubi ili se pojave drugi problemi pri korišćenju funkcija bežične komunikacije, pokušajte sa sledećim korektivnim radnjama.

Udaljenost između kamere i pametnog telefona

Ako je kamera predaleko od pametnog telefona, Wi-Fi veza možda neće biti uspostavljena čak i kada je Bluetooth veza moguća. U tom slučaju, približite kameru i pametni telefon, a zatim uspostavite Wi-Fi vezu.

Mesto instalacije antene pristupne tačke

  • Kada koristite u zatvorenom prostoru, instalirajte uređaj u prostoriji u kojoj koristite kameru.
  • Instalirajte uređaj tamo gde ljudi ili predmeti ne stoje između uređaja i kamere.

Elektronski uređaji u blizini

Ako brzina Wi-Fi prenosa opadne zbog uticaja sledećih elektronskih uređaja, prestanite da ih koristite ili se udaljite od uređaja da biste ostvarili bolju komunikaciju.

  • Kamera komunicira preko Wi-Fi veze preko IEEE 802.11b/g/n koristeći radio talase u opsegu 2.4 GHz. Iz tog razloga, brzina Wi-Fi prenosa će pasti ako u blizini postoje Bluetooth uređaji, mikrotalasne pećnice, bežični telefoni, mikrofoni, pametni telefoni, druge kamere ili slični uređaji koji rade na istom frekvencijskom opsegu.

Mere predostrožnosti za korišćenje više kamera

  • Kada povezujete više kamera na jednu pristupnu tačku preko Wi-Fi mreže, uverite se da su IP adrese kamera različite.
  • Kada je više kamera povezano na jednu pristupnu tačku preko Wi-Fi mreže, brzina prenosa opada.
  • Kada postoji više IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz opseg ) pristupnih tačaka, ostavite razmak od pet kanala između svakog Wi-Fi Wi-Fi kanala da biste smanjili smetnje radio talasa. Na primer, koristite kanale 1, 6 i 11, kanale 2 i 7 ili kanale 3 i 8.