Mreža

Na ekranu se može prikazati mreža.

  1. Izaberite [Shooting: Grid display].

  2. Izaberite opciju.