Balans bele

Balans bele (WB) služi da bele oblasti izgledaju bele. Normalno, postavka Automatski [Auto white balance] (Ambience priority) ili [Auto: White priority] (Prioritet bele) će dobiti ispravan balans belog. Ako se boje prirodnog izgleda ne mogu dobiti pomoću Auto, možete odabrati balans bele koji odgovara izvoru svetlosti.

[Auto white balance] (Prioritet ambijenta) se automatski podešava za režime [Smooth skin movie], [Movie IS mode] ili [Auto photo].

Napomene

 • Ljudsko oko se prilagođava promenama u osvetljenju tako da beli predmeti izgledaju belo pod svim vrstama osvetljenja. Kamere određuju belo na osnovu temperature boje osvetljenja i na osnovu toga primenjuju obradu slike kako bi tonovi boja izgledali prirodno na vašim snimcima.
 • Za podešavanja [Auto white balance] i [Auto: White priority] pogledajte [Auto white balance] Automatski balans bele.
 • Da biste podesili željenu temperaturu boje, izaberite [Color temperature] u [Shooting: White balance], pritisnite Communication/Multi-access, a zatim pritisnite Left key Right key.
(Približno)
Prikaz Režim Temperatura boje (K: Kelvin)
Auto white balance Automatski (Prioritet ambijenta) 3000–7000
Auto: White priority Automatski (Prioritet bele)
Daylight Dnevno svetlo 5200
Shade Senka 7000
Cloudy Oblačno, twilight, sunset 6000
Tungsten light Tungsten sijalica 3200
White fluorescent light Belo fluorescentno svetlo 4000
Color temperature Temperatrura boje 2500–10000

[Auto white balance] Automatski balans bele

Pomoću [Auto white balance] (Prioritet ambijenta), možete malo povećati intenzitet tople boje na slici kada snimate scenu sa svetlom tungstenske sijalice.

Ako izaberete [Auto: White priority] (Prioritet bele), možete smanjiti intenzitet tople boje na slici.

 1. Izaberite [Shooting: White balance].

 2. Izaberite [Auto white balance].

  • Kada je izabran [Auto white balance], pritisnite dugme Communication/Multi-access.
 3. Izaberite opciju.

Oprez

 • Mere predostrožnosti kada je podešeno na [Auto: White priority] (Prioritet bele)

 • Topla boja objekata može da izbledi.
 • Kada je više izvora svetlosti uključeno u scenu, topla boja se možda neće smanjiti.

[Color temperature] Temperatura boje

Može se podesiti vrednost koja predstavlja temperaturu boje balansa bele.

 1. Izaberite [Shooting: Balans bele].

 2. Podesite temperaturu boje.

  • Izaberite [Color temperature], a zatim pritisnite Communication/Multi-access.
  • Pritisnite tastere Left key Right key da podesite željenu temperaturu boje, a zatim pritisnite dugme Quick Control/Set button.
  • Temperatura boje može se podesiti od pribl. 2500K do 10000K u koracima od 100K.

Napomene

 • Kada podešavate temperaturu boje za veštački izvor svetlosti, po potrebi ispravite balans bele (prema magenta ili zelenoj) u [] na ekranu za brzu kontrolu.
 • Kada podesite [Color temperature] na vrednost merenu komercijalno dostupnim meračem temperature boje, unapred napravite nekoliko probnih snimaka i prilagodite postavku po potrebi da biste kompenzovali bilo kakvu razliku između merača temperature boje i kamere.