Auto rotacija

Možete da promenite postavku automatske rotacije koja, pri prikazivanju, ispravlja slike snimljene u vertikalnoj orijentaciji.

 1. Izaberite [Set-up: Auto rotate].

 2. Izaberite opciju.

  • OnStillsComputer

   Automatski rotira slike za prikaz na kameri i računarima.

  • OnComputer

   Automatski rotira slike samo za prikaz na računarima.

  • Off

   Slike se ne rotiraju automatski.

Oprez

 • Slike snimljene sa automatskom rotacijom podešenom na [Off] neće se rotirati tokom reprodukcije čak i ako kasnije postavite automatsku rotaciju na [On].

Napomene

 • Ako je slika napravljena dok je kamera usmerena nagore ili nadole, automatska rotacija u odgovarajuću orijentaciju za gledanje možda neće biti pravilno izvedena.