Ekran sa informacijama

Ekran za snimanje filma

Svaki put kada pritisnete dugme INFO, prikaz informacija će se promeniti.

 • Na ekranu će se prikazati samo podešavanja koja su trenutno primenjena.
 1. (1) Brzina zatvarača
 2. (2) Povećanje temperature
 3. (3) Upozorenje o visokoj temperaturi
 4. (4) AF tačka
 5. (5) Indikator nivoa audio zapisa
 6. (6) Brzina zatvarača/Vrednost otvora blende/Količina kompenzacije ekspozicije/ISO brzina
 7. (7) Upozorenje o pregrevanju
 8. (8) Dostupno vreme snimanja filma/Proteklo vreme snimanja
 9. (9) Iznos kompenzacije ekspozicije
 10. (10) Nivo napunjenosti baterije
 11. (11) Snimanje zvuka je isključeno
 12. (12) Digitalni zum
 1. (13) ISO brzina
 2. (14) Režim snimanja
 3. (15) Vrednost otvora blende
 4. (16) Postavite AF tačku na centar
 5. (17) Jačina Wi-Fi signala
 6. (18) Status autofokusa
 7. (19) Bluetooth funkcija
 8. (20) Dugme za brzu kontrolu
 9. (21) Samookidač
 10. (22) [] Dugme za snimanje filma
 11. (23) Wi-Fi funkcija
 12. (24) Režim rada u avionu

Oprez

 • Mreža preko ekrana se neće biti prikazana tokom snimanja filma (a ako je trenutno prikazana, proces snimanja filma će je ukloniti).
 • Kada snimanje filma počne, preostalo vreme snimanja filma će se promeniti u proteklo vreme.

Napomene

 • Druge ikone mogu biti privremeno prikazane nakon podešavanja postavki..
 • Okretanjem ekrana menja se položaj prikaza prikazanih informacija.

Ekran za snimanje fotografija

Svaki put kada pritisnete dugme INFO, prikaz informacija će se promeniti.

 • Na ekranu će se prikazati samo podešavanja koja su trenutno primenjena.
 1. (1) Dostupni snimci
 2. (2) Nivo napunjenosti baterije
 3. (3) Wi-Fi funkcija
 4. (4) Samookidač
 5. (5) Osvetljenost
 6. (6) Upozorenje o visokoj temperaturi
 7. (7) Upozorenje o kvalitetu fotografije
 1. (8) Upozorenje o pregrevanju
 2. (9) Režim snimanja
 3. (10) Jačina Wi-Fi signala
 4. (11) Bluetooth funkcija
 5. (12) Dugme za brzu kontrolu
 6. (13) Režim rada u avionu

Napomene

 • Druge ikone mogu biti privremeno prikazane nakon podešavanja podešavanja.
 • Okretanjem ekrana menja se položaj prikaza prikazanih informacija.

Ekran za reprodukciju

Prikaz detaljnih informacija pri snimanju videa

 1. (1) Režim snimanja filma
 2. (2) Ton boje
 3. (3) Balans bele
 4. (4) Filter u boji
 5. (5) Veličina video zapisa
 6. (6) Brzina kadrova
 1. (7) Metod kompresije filma
 2. (8) Informacije o orijentaciji filma
 3. (9) Iznos kompenzacije izloženosti
 4. (10) Podešavanje digitalne IS
 5. (11) Vreme snimanja
 • Radi jednostavnosti, objašnjenja su izostavljena za stavke koje su takođe uključene u prikaz osnovnih/detaljnih informacija za fotografije, koje ovde nisu prikazane.

Prikaz osnovnih informacija pri snimanju fotografija

 1. (1) Jačina Wi-Fi signala
 2. (2) Wi-Fi funkcija
 3. (3) Nivo napunjenosti baterije
 4. (4) Broj slike pri reprodukciji/Ukupan broj snimljenih slika
 5. (5) Slanje slika na pametni telefon
 6. (6) Režim rada u avionu
 7. (7) Brzina zatvarača
 8. (8) Vrednost otvora blende
 1. (9) Osvetljenost
 2. (10) Bluetooth funkcija
 3. (11) Ocena
 4. (12) Zaštita slike
 5. (13) Broj direktorijuma - Broj fajla
 6. (14) Kvalitet slike
 7. (15) ISO brzina

Oprez

 • Ako je sliku snimila druga kamera, određene informacije o snimanju možda neće biti prikazane.
 • Možda neće biti moguće reprodukovati slike snimljene ovom kamerom na drugim kamerama.

Prikaz detaljnih informacija pri snimanju fotografije

 1. (1) Brzina zatvarača
 2. (2) Režim snimanja
 3. (3) Vrednost otvora blende
 4. (4) Osvetljenost
 5. (5) Datum i vreme snimanja
 1. (6) Histogram (osvetljenost/RGB)
 2. (7) ISO brzina
 3. (8) Traka za pomeranje
 4. (9) Kvalitet slike
 5. (10) Veličina datoteke