Reprodukcija videa

 1. Prebacite se na reprodukciju.

  • Pritisnite dugme za reprodukciju Playback.
 2. Izaberite video.

  • Pritisnite Left key Right key tastere da izaberete film za reprodukciju.
  • U prikazu jedne slike, ikona [Playback] centru ekrana označava da je slika, ustvari, film.
  • U indeksnom prikazu, perforacije na levoj ivici sličice označavaju film. Filmovi se ne mogu reprodukovati sa indeksnog prikaza, pa pritisnite dugme Quick Control/Set da biste prešli na prikaz jedne slike.
 3. U prikazu jedne slike, pritisnite dugme Quick Control/Set button.

  • Film će početi da se reprodukuje. Zvuk se reprodukuje preko zvučnika.
  • Možete pauzirati reprodukciju i pristupiti panelu za reprodukciju filma pritiskom na dugme Quick Control/Set (). Pritisnite ga ponovo da biste nastavili reprodukciju.
  • Pritisnite taster Up key Down key da biste podesili jačinu zvuka (čak i tokom reprodukcije).

Panel za reprodukciju filma

Stavka Operacije reprodukcije
Reprodukcija Pritiskom na dugme Quick Control/Set prebacujete se između reprodukcije filmova i pauziranja reprodukcije.
Preskoči unazad Preskače unazad pribl. 1 sek. svaki put kada pritisnete taster Left key. Ako držite pritisnut taster Left key, premotaćete film unazad.
Preskoči unapred Preskače unapred pribl. 1 sek. svaki put kada pritisnete taster Right key. Ako držite pritisnut taster Right key, premotavaćete film unapred.
Položaj reprodukcije
hh:mm:ss Vreme reprodukcije (sati:minuti:sekunde)
Jačina zvuka Pritisnite taster Up key Down keyda biste podesili jačinu zvuka zvučnika.
Return Pritisnite dugme MENU da biste se vratili na prikaz jedne slike.
Urediti Pritisnite dugme Communication/Multi-access da biste pristupili ekranu za uređivanje ().

Oprez

 • Podesite jačinu zvuka pomoću kontrola televizora kada je kamera povezana sa televizorom za reprodukciju filma (), jer se jačina zvuka ne može podesiti pritiskom na tastere Up key Down key.
 • Reprodukcija filma može da se zaustavi ako je brzina čitanja kartice prespora ili ako su filmske datoteke oštećene.