Bezbednost

Ako bezbednosna podešavanja nisu pravilno podešena, mogu se pojaviti sledeći problemi.

  • Praćenje prenosa

    Treće strane sa zlom namerom mogu nadgledati bežični LAN prenos i pokušati da pribave podatke koje šaljete.

  • Neovlašćen pristup mreži

    Treće strane sa zlom namerom mogu dobiti neovlašćeni pristup mreži koju koristite za krađu, modifikaciju ili uništavanje informacija. Pored toga, mogli biste postati žrtva drugih vrsta neovlašćenog pristupa kao što je lažno predstavljanje (gde neko preuzima identitet da bi dobio pristup neovlašćenim informacijama) ili "napad sa odskočne daske" (gde neko dobije neovlašćeni pristup vašoj mreži kao odskočnu dasku da pokrije svoje tragove kada se infiltrira u druge sisteme).

Preporučuje se da koristite sisteme i funkcije kako biste temeljno zaštitili svoju mrežu, sprečavajući pojavu ovakvih problema.