Reprodukcija

Ovo poglavlje pokriva teme vezane za reprodukciju – reprodukciju snimljenih fotografija i filmova – i predstavlja podešavanja menija na kartici za reprodukciju [Playback] tab.

Oprez

  • Normalan prikaz ili izbor na ovoj kameri možda neće biti moguć za slike snimljene drugim kamerama ili slike sa ovog fotoaparata koje su uređene ili preimenovane na računaru.