Izbor aplikacije za USB veze

Povezivanjem kamere sa računarom pomoću interfejs kabla, možete da prenosite slike ili učitavate slike na računar.

 1. Izaberite [Set-up: Choose USB connection app].

 2. Izaberite opciju.

  • Učitavanje fotografija

   Izaberite kada učitavate slike na računar.

  • Video calls/streaming

   Izaberite da li ćete koristiti UVC/UAC kompatibilne aplikacije nakon povezivanja sa računarom.

   Nakon što izaberete [Video calls/streaming], povežite se sa računarom pomoću kabla interfejsa, a zatim pokrenite aplikaciju.

   Rezolucija i brzina kadrova izlazne slike su 2K (1920×1080) pri 30 fps.