Datum/vreme/zona

Kada prvi put uključite napajanje ili ako su datum/vreme/zona resetovani, sledite ove korake da biste prvo postavili vremensku zonu.

Ako prvo postavite vremensku zonu, možete jednostavno da prilagodite ovu postavku po potrebi u budućnosti i datum/vreme će biti odgovarajuće ažurirani.

Pošto će snimljene slike biti pridodate informacijama o datumu i vremenu snimanja, obavezno podesite datum/vreme.

 1. Izaberite [Set-up: Date/Time/Zone].

 2. Podesite vremensku zonu.

  • Pritisnite Cross keys da izaberete [Time zone].
  • Pritisnite dugme Quick Control/Set.
  • Izaberite vremensku zonu.
  • Ako vaša vremenska zona nije navedena, pritisnite dugme MENU, a zatim podesite razliku od UTC u [Time difference].
  • Izaberite opciju [Time difference] option (+–/sati/minuti), a zatim pritisnite dugme Quick Control/Set.
  • Nakon podešavanja stavke, pritisnite dugme Quick Control/Set.
  • Nakon što unesete vremensku zonu ili vremensku razliku, izaberite [OK].
 3. Podesite datum i vreme.

  • Izaberite stavku, a zatim pritisnite dugme Quick Control/Set.
  • Nakon podešavanja stavke, pritisnite dugme Quick Control/Set.
 4. Podesite letnje računanje vremena.

  • Podesite ga po potrebi.
  • Izaberite [Daylight saving time off] ili [Daylight saving time], a zatim pritisnite dugme Quick Control/Set.
  • Kada je letnje računanje vremena podešeno na [Daylight saving time], vreme podešeno u koraku 3 će se pomeriti napred za 1 sat. Ako je [Daylight saving time off] podešeno, letnje računanje vremena će biti poništeno i vreme će se vratiti za 1 sat unazad.
 5. Izađite iz podešavanja.

  • Izaberite [OK].

Oprez

 • Podešavanja datuma, vremena i vremenske zone mogu da se resetuju kada se baterija isprazni ili ako je kamera izložena niskim temperaturama tokom dužeg perioda. Ako se to dogodi, podesite ih još jednom.
 • Nakon promene [Zone/Time difference], proverite da li je podešen tačan datum/vreme.

Napomene

 • Vreme automatskog isključivanja može se produžiti dok je prikazan ekran [Set-up: Date/Time/Zone].