Aspekt marker (odnosa širine i visine slike)

Aspekt marker (odnosa širine i visine slike) Ako promenite odnos širine i visine slike prilikom uređivanja snimljenog filma, možete da prikažete markere aspekta na ekranu za snimanje filma (tokom stanja pripravnosti i snimanja) da bi vam bio očigledan ugao gledanja nakon montaže.

  1. Izaberite [Shooting: Aspect marker].

  2. Izaberite opciju.

    • Da biste sakrili markere, izaberite [Off].

Oprez

  • Markeri nisu uključeni u snimljene filmove.